Vi använder oss av kakor (cookies) på fi.se för värdefulla funktioner som inte skulle fungera utan dem, och för statistik. Genom att surfa vidare accepterar du dessa kakor. Läs mer om de kakor vi använder och hur du hanterar dem.

Information som vi får från allmänheten är ofta till stor hjälp i vårt arbete. Speciellt om den pekar på systematiska fel, fel som kan drabba fler kunder.

Enstaka fel och misstag kan vara allvarliga för den som drabbas. Men här bör det gå att hitta en lösning genom företagets klagomålshantering, i Allmänna reklamationsnämnden eller, i undantagsfall, genom avgöranden i allmän domstol. 

FI:s uppdrag är i korthet att övervaka att de bolag som har tillstånd att bedriva verksamhet på finansmarknaden följer lagar och regler. Totalt handlar det om cirka 2 000 företag, alltifrån de stora bankerna och försäkringsbolagen till små företag på finansmarknaden. FI:s tillsyn sker genom stickprov, huvudsakligen utifrån en bedömning av var behovet är som störst. Brister som vi uppmärksammas på av konsumenter underlättar vårt arbete - det är helt enkelt lättare att hitta svagheter om vi vet var vi ska leta.

Vi tar gärna emot anmälningar

FI tar gärna emot anmälningar som tyder på brister i hur ett företag följer lagar och regler. Enklast gör du detta med ett mejl eller ett brev.

Om du vill mejla FI kan du använda PGP som är ett program som används för att kryptera och dekryptera mejl. Mer information om detta, samt krypteringsnyckel, finns under Kontakta oss.

Du kan, om du vill, göra en anonym anmälan om du exempelvis är visselblåsare. Till exempel genom att skapa ett anonymt mejlkonto där du inte använder ditt namn i mejladressen.

Lämna en kortfattad beskrivning av händelseförloppet och vad du anser har varit felaktigt. Bifoga eventuellt dokument som kompletterar din beskrivning. Ju tydligare du kan redogöra för problemet desto enklare blir det för FI att bedöma den händelse som du anser vara felaktig.

Du kommer att få svar från FI på din anmälan. Däremot kommer vi inte att kunna berätta om det leder till att vi startar ett tillsynsärende eller inte. Hur vi bedriver tillsynen över de bolag som har tillstånd från FI omfattas av sekretess.

Den information som vi fått från dig, eller andra, använder vi i vår tillsyn, för att företagens beteenden ska förbättras. Däremot kommer vi inte att driva just ditt fall vidare, det behöver du göra själv. Du har dock bidragit till att förbättra finansmarknaden, vilket vi tackar dig för.

Vägledning om hur du kan gå vidare i ett specifikt fall kan du få av Konsumenternas Bank- och finansbyrå och av Konsumenternas försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se eller per telefon
0200-22 58 00 mellan klockan 9 och 12.

Kontaktadresser
En tjänst där du anser att det begåtts fel Klagomålsansvarig på det finansiella företaget, fråga i växeln
Anmälan till Finansinspektionen This is a mailto link eller
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
Anmälan till Konsumentverket (bl.a. marknadsföring och kreditgivning av snabblåneföretag) Konsumentverket
Bank, fonder och värdepapper Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Försäkringar Konsumenternas försäkringsbyrå
Hushållsekonomi och juridik Konsumentvägledningen i din kommun
Statliga insättningsgarantin och investerarskyddet Insättningsgarantin (Riksgälden)
Avgöranden vem som har rätt och fel Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Här kan du få mer hjälp

xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spxltw%tzEJ%s%umupn%tHSpu4(ulr(%vtww(opwl(opyyl(%stol({å(qt6%sp(xpo(otr.lx{Fmzo%yHs%t%t{E77qt6%sp7Qzwop}5^P7Vzy%s%uxpy%t7Tyqz}xp}l5QT5zx5qpw7xltw%tzEqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%spqtyly%sty%s{pv%ttzypyKqt6%sp