Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
6/21/201717-10146Klagomål - Asashi Mergers & Acquisitions GroupKonsumentkontakt
6/21/201717-10145Carnegie Investment Bank ABAnmälan om stabiliseringshandelMarknader
6/21/201717-10144Klagomål - LindorffKonsumentkontakt
6/21/201717-10143Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
6/21/201717-10142Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Laven Advisors LLP 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10141Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Laven Advisors LLP 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10140Undantag från krav gällande prospektProspekt och redovisning
6/21/201717-10139Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Laven Advisors LLP 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10138Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/21/201717-10137Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/21/201717-10136Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - MoneyGram International Limited 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10135Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/21/201717-10134Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/21/201717-10133Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
6/21/201717-10132Victoire Brasil Investment FundsAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10131Länsförsäkringar NorrbottenLedningsprövningFörsäkringsrätt
6/21/201717-10130Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/21/201717-10129Christer BraafTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10128Bandling & Partners ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10127Aon Sweden ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10126FinansinspektionenFinansinspektionens planeringsprocessAdministration
6/21/201717-10125Svenskt Näringsliv med fleraHemställan om ändring av årsredovisningslagenBankrätt
6/21/201717-10124Zenergy ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/21/201717-10123Man Asset Management (Cayman) LimitedAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - GLG European Distressed Fund IIMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10122[MAKULERAD]-
6/21/201717-10121Man Asset Management (Cayman) LimitedAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - GLG European Long Short Offshore FundMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10120Svenska Handelsbanken ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
6/21/201717-10119Consafe Capital Advisors ABÖverklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 16-16372Marknadsuppföranderätt
6/21/201717-10118Anmälan om misstänkt regelöverträdelsePenningtvätt
6/21/201717-10117Svenska Handelsbanken ABMedgivanden rörande kapitalbasenBankrätt
6/21/201717-10116Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Pensum Asset Management S.A. 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10115StudentförfråganProspekt och redovisning
6/21/201717-10114Klagomål - Länsförsäkringar BankKonsumentkontakt
6/21/201717-10113FinansdepartementetRemiss - Promemorian Nya skatteregler för företagssektornFinansiell stabilitet
6/21/201717-10112Commissariat aux Assurances, LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - KMC FINANCE 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10111Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - CREATHOR VENTURE MANAGEMENT LUXEMBOURG EUVECAMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10110Anmälan om misstänkt regelöverträdelseKonsumentkontakt
6/21/201717-10109ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10108PEG Global Private Equity Institutional Investors VI Offshore Special L.P.Avregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10107Hemcheck Sweden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/21/201717-10106HSB Södermanlands län ek.för.LedningsprövningMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10105Stadshypotek ABBeräkning av kapitalkrav för kreditriskBankrätt
6/21/201717-10104HSB Södertälje Ekonomisk FöreningLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10103Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
6/21/201717-10102SAS ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
6/21/201717-10101Digital Information Nordic ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10100Klagomål -PlusOption / iTraderKonsumentkontakt
6/21/201717-10099Ägarledningsprövning Svenska Handelsbanken ABFörsäkringsrätt
6/21/201717-10098iZave Göteborg ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10097iZave Göteborg ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10096Svea Ekonomi ABLedningsprövningBankrätt
6/21/201717-10095ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
6/21/201717-10094Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
6/21/201717-10093Mikael AlexanderTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt

Laddar sidan