Diary registerAdvanced search

Senast diarieförda ärenden

DateDiary numberSender / RecipientTitleUnit
4/27/201717-6849Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
4/27/201717-6848Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
4/27/201717-6847Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) Tillägg - Credit Suisse AG acting through its London BranchKapitalmarknadsrätt
4/27/201717-6846Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
4/27/201717-6845Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) Tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
4/27/201717-6844Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Credit Suisse AG acting through its London BranchKapitalmarknadsrätt
4/27/201717-6843Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Tillägg - Credit Suisse AGKapitalmarknadsrätt
4/27/201717-6842ClearOn ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6841FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som jurist (vikariat) till avdelning Bankrätt, område BankHR
4/27/201717-6840FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som jurist till avdelningen Försäkringsrätt, område FörsäkringHR
4/27/201717-6839FinansinspektionenLedigförklarande av anställning som projektledare till avdelningen Rapportering, område AdministrationHR
4/27/201717-6838Artisan Partners Global Funds plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6837Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - PRIVATE EQUITY OPPORTUNITIES FUND III SCS 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6836Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - Credit Suisse AG 2017-04-25Prospekt och redovisning
4/27/201717-6835Merrill Lynch Investment SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6834Danica Pension Försäkringsaktiebolag (publ)Anmälan om uppdragsavtalFörsäkringsrätt
4/27/201717-6833Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgAnmälan om delfonder ucits - MELCHIOR SELECTED TRUST 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6832Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknader
4/27/201717-6831Ägarledningsprövning - ICA Försäkring ABBankrätt
4/27/201717-6830NREP ABAnmälan av fondbolag/AIF-förvaltare om uppdragsavtal för annan att utföra visst arbete eller vissa funktionerMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6829Södra Dalarnas SparbankGodkännande av ändring i reglementeBankrätt
4/27/201717-6828ISEC Services ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Zensum TryggMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6827FinansinspektionenBeslut - beslutsordning för området AdministrationAdministration
4/27/201717-6826Begäran om biträde från utlandetMarknader
4/27/201717-6825Axa World FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6824Rapport om väsentlig händelseFörsäkringstillsyn
4/27/201717-6823Rapport om väsentlig händelseFörsäkringstillsyn
4/27/201717-6822Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - APPIA ART & ASSURANCE 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6821Förfrågan om bolag/produktKonsumentkontakt
4/27/201717-6820Organisme pour le Registre des intermédiaires en assurances (ORIAS), FrankrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - AELIA ASSURANCES 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6819Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Eris FX Limited 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6818Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Moorwand Ltd 2007/64/EC 2009/110/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6817Heptagon Fund PlcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6816Candriam QuantÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6815T. Rowe Price Funds SICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6814Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
4/27/201717-6813SPP Pension & Försäkring AB (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
4/27/201717-6812ERV Försäkringsaktiebolag (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
4/27/201717-6811Intyg av Finansinspektionen godkänt prospekt till annan myndighet inom EES (Europapass)Prospekt och redovisning
4/27/201717-6810Klagomål - NordeaKonsumentkontakt
4/27/201717-6809HSB Sydost Ekonomisk föreningLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6808SonetelFörfrågan om regelverkKapitalmarknadsrätt
4/27/201717-6807Klagomål - FörsäkringsbolagKonsumentkontakt
4/27/201717-6806Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienInformation om gränsöverskridande verksamhet - adressändring för Global Investment Solutions LimitedMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6805Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6804ÄgarprövningMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6803Magnolia Bostad ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
4/27/201717-6802Wallenstam ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
4/27/201717-6801Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Euronet Payment Services Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6800Cyprus Securities and Exchange Commission (CYSEC), CypernÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - AFX CAPITAL MARKETS LTD 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6799Investor ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
4/27/201717-6798Förfrågan om regelverkMarknads- och likviditetsrisker
4/27/201717-6797Skandiabanken Aktiebolag (publ)LedningsprövningBankrätt
4/27/201717-6796Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6795Flood Herslow Holme Advokatbyrå ABFörfrågan om regelverkBankrätt
4/27/201717-6794Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandFörfrågan om bolag och personerKonsumentkontakt
4/27/201717-6793Merrill Lynch Investment SolutionsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6792Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i Sverige - UK Counting House Ltd 2007/64/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6791ISEC Services ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för värdepappersfond - Humle FondSelectMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6790Goldman SachsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6789Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
4/27/201717-6788Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
4/27/201717-6787Beslut om godkännande av prospekt – aktierProspekt och redovisning
4/27/201717-6786Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
4/27/201717-6785Czech National Bank (CNB), TjeckienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Jan Kieč 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
4/27/201717-6784Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
4/27/201717-6783Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - J.P. Morgan Structured Products B.V.Kapitalmarknadsrätt
4/27/201717-6782-[MAKULERAD]-

Laddar sidan