Försäkringsförmedlare

Rapportering av antal anställda försäkringsförmedlare

Företag som är anknutna till ett försäkringsbolag som försäkringsförmedlare, ska betala en årlig avgift till Finansinspektionen. Avgiften baseras på det antal anställda som den 31 december närmast föregående år förmedlade försäkringar och/eller fondandelar.

Du rapporterar antalet anställda genom att logga in nedan. Den som rapporterar uppgiften måste ha en e-legitimation.

Rapport Period  FI tillhanda
Rapportering av antal anställda försäkringsförmedlare Årligen 30 juni


Observera Denna rapportering gäller endast anknutna försäkringsförmedlare.

För att logga in och rapportera, gå till 

Övriga försäkringsförmedlare hänvisas till följande sidor för information om att ansöka om tillstånd och att rapportera ändringar:

It-support

Teknikfrågor, inloggning
Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan