Utbildning

FI arbetar med finansiell folkbildning. Projekten omfattar informations- och utbildningsinsatser för varierande målgrupper, i olika åldrar och livssituationer.

FI samverkar med bland andra Pensionsmyndigheten, Konsumentverket, Kronofogden, Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå.

FI samverkar i följande utbildningsprojekt:

  • Högstadiet - Livet och pengarna, privatekonomi
  • Gymnasiet - Koll på cashen, privatekonomi och Ung Privatekonomi om privatekonomi och sparande
  • Högskolan - Pensionskunskap för personalvetar- och ekonomistudenter
  • Unga vuxna - Ekonomismart, privatekonomi
  • Yrkesverksamma - Trygga din ekonomiska framtid, privatekonomi för yrkesverksamma och Pensioner & försäkringar för försäkringsinformatörer
  • Seniorer - Tryggare ekonomi på äldre dar, privatekonomi och familjejuridik för pensionärer
  • Ny i Sverige - SFI-ekonomi, privatekonomi för SFI-undervisning och Våga prata pengar en utbildningsinsats i privatekonomi för dem som möter nyanlända

Samarbete med Gilla Din Ekonomi

Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk för utbildningsinsatser inom privatekonomi. Nätverket består av myndigheter, organisationer och finansiella företag. Gilla Din Ekonomis syfte är öka kunskapsspridningen i privatekonomi genom olika informations- och utbildningsinsatser och därigenom höja den allmänna förståelsen inom ämnet. Det sker i huvudsak genom utbildningsinsatser där Gilla Din Ekonomi utbildar utbildare som kan sprida kunskapen vidare. Deltagarna förväntas i sin tur utbilda eller informera andra, så att kunskaperna sprids.

FI är en aktiv medlem i det nationella nätverket Gilla Din Ekonomi, deltar i nätverkets programråd. FI ansvarar för nätverkets kansli, kommunikation och samordnar på så sätt Gilla Din Ekonomi.

www.gilladinekonomi.se

 

Kontaktinfo:

Therese Wieselqvist Ekman   Senior projektledare

2017

Sverige nominerat till Global Money Week Award

Sverige, med FI som nationell samordnare, har nominerats för goda insatser under Money Week.

Förskolebarn kan undervisas i privatekonomi

Undervisning om pengar och ekonomi är möjlig redan i förskolan. Det visar en förstudie som Finansinspektionen har gjort i samarbete med Mälardalens högskola. Små barn pratar gärna om pengar, men förskolelärare är ovana att tala med dem om ekonomi.

Nya filmer för Koll på cashen

Nu finns nya filmer som lärare kan använda för undervisning i privatekonomi på gymnasiet. Materialet är framtaget i samarbete med Konsumentverket och Kronofogden.

Gymnasieelever tävlar i privatekonomi

Nu startar en tävling i privatekonomi för Sveriges gymnasieelever - Money Week Challenge.

2016

Brasilien inspireras av den svenska modellen för finansiell folkbildning

Brasilien kommer att utbilda i privatekonomi enligt samma metod som Finansinspektionen och nätverket Gilla Din Ekonomi arbetar i Sverige.

Internationell prisutdelning för privatekonomisk utbildning

I dag är Sverige värd för en internationell konferens och prisutdelning i syfte att uppmärksamma innovativa utbildningsinsatser i privatekonomi runt om i världen. Konferensen och prisutdelningen arrangeras av organisationen Child & Youth Finance International i samarbete med Finansinspektionen.

Unga osäkra på lån och försäkringar

Var tredje ung person som ska flytta hemifrån anser sig sakna tillräckliga kunskaper om ekonomi inför flytten. Flest frågetecken rör lån och försäkringar. Det visar en undersökning som FI låtit göra.

2015

Hälften av konsumenterna saknar grundläggande finanskunskap

Varannan konsument klarar inte att svara på tre frågor om ränta, inflation samt finansiell risk. Detta enligt den färska studien, Räknefärdighet och finansiell förmåga 2015, där forskare belyser olika aspekter på konsumenternas finansiella förmåga.

2011

Unga vuxna behöver bättre räknefärdigheter

Förmågan att räkna påverkar hur konsumenter fattar ekonomiska beslut och även vilken risk de väljer i sitt sparande.

Laddar sidan