FI-besked om effekten på Nordeas kapitalbehov utifrån bankens PD-estimat

I dag, måndag den 3 oktober, redovisar FI en bedömning av effekten på Nordeas kapitalbehov utifrån en undersökning av bankens så kallade PD-estimat (sannolikhet för fallissemang).

FI har gjort en undersökning av Nordeas PD-estimat baserad på observationer som adresserades i en intern PM från i mars i år.

På pressträffen medverkar generaldirektör Erik Thedéen och Karin Lundberg, ansvarig för enheterna Marknadsrisker och Interna modeller.

Pressträffen är bara för media, men kommer att direktsändas via FI:s webbplats.

Tid: Måndag 3 oktober kl. 14.00
Plats: FI:s lokaler på Brunnsgatan 3, Stockholm

Läs mer i Kommentar om Nordea och FI:s tillsyn.

Nästa tillfälle då FI publicerar kapitalkraven för de tio största bankerna är den 25 november 2016.

Laddar sidan