Konsumentrapporter

FI beskriver sin syn på konsumentskyddet och hur vi arbetar för att mildra risker och problem för konsumenter. Konsumentskyddsrapporten kommer en gång per år.

2016

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Att bidra till ett högt skydd för konsumenter på finansmarknaden är ett av huvudmålen med den finansiella tillsynen.

2015

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddsrapporten fokuserar på prioriterade områden där konsumentskyddet behöver stärkas, bland annat skärpta regler vid rådgivning om finansiella produkter, bättre information om pension och åtgärder mot dolda indexfonder.

2014

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumenterna på finansmarknaden står inför en rad utmaningar och problem. Bland annat är många sparprodukter komplexa, rådgivningen ofta dålig och informationen i flera fall bristfällig eller svår att förstå.

2009

Konsumentskyddet på finansmarknaden (2009:10)

Konsumentens ställning inom traditionell pensionsförsäkring behöver stärkas. Såväl regelverk som tillsyn behöver därför skärpas. Det skriver FI i rapporten Konsumentskyddet på finansmarknaden som publiceras i dag.

2008

Konsumentskyddet på finansmarknaden (2008:13)

Högst prioritet i FI:s konsumentinriktade arbete har sparande i traditionell pensionsförsäkring, fondsparande och ansvarsförsäkring.

2007

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Finansinspektionen tog under hösten 2006 fram en konsumentstrategisk handlingsplan.

Laddar sidan