Marknadsinformation

Finansinspektionen ingriper när information inte offentliggörs enligt reglerna på värdepappersmarknaden. Det handlar om ägarförändringar, offentliga uppköp och prospekt. Vi beslutar om särskilda avgifter/sanktionsavgifter i vissa fall och meddelar förelägganden av olika slag.

2018

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2018-01-18 | Sanktioner

A ska betala ens anktionsavgift på 5 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion av aktier i Crowdsoft Technology AB till Finansinspektionen.

Paramax Investments får avgift för sen anmälan

2018-01-17 | Sanktioner

Paramax Investments Ltd ska betala en sanktionsavgift på 23 000 kronor för att för sent ha anmält förvärv av aktier i Zeta Display AB till Finansinspektionen.

2017

GAM Capital Management – Lugano Branch får avgift för sen blankningsanmälan

2017-12-18 | Sanktioner Marknad

GAM Capital Management (Switzerland) Ltd.–Lugano Branch ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Nobia AB passerat ett relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Jour Invest får avgift för sen anmälan

2017-12-13 | Sanktioner Marknad

Jour Invest AB ska betala en särskild avgift på 64 700 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Easyfill AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-12-13 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 6 000 kronor för att för sent ha anmält förvärv av aktier i Immunicum Aktiebolag till Finansinspektionen.

Atalan Capital Partners, får avgift för sen blankningsanmälan

2017-12-13 | Sanktioner Marknad

Atalan Capital Partners, LP ska betala särskild avgift på 120 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Mycronic AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Atalan Capital Partners får avgift för sen blankningsanmälan

2017-12-13 | Sanktioner Marknad

Atalan Capital Partners, LP ska betala särskild avgift på 97 500 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Mycronic AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Melqart Asset Management får avgift för sen blankningsanmälan

2017-12-13 | Sanktioner Marknad

Melqart Asset Management (UK) Ltd ska betala särskild avgift på 26 000 kronor för att för sent ha anmält att en kort nettoposition i aktier i Tobii AB hade passerat relevant tröskelvärde för anmälan till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-11-27 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 100 000 kronor för att för sent ha anmält teckning av aktier i OrganoClick AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-11-23 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild på 59 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Soltech energy Sweden AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan