Rapportera

 Läs om hur du rapporterar finansiella uppgifter till FI: 

  • Bank - betaltjänster, elektroniska pengar mm.
  • Försäkring - pensionsstiftelser, trafikljuset, försäkringsförmedling mm. 
  • Marknad - blankning, flaggning, fond, Mar, TRS mm.

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer   Telefontid vard. 9–11
Periodisk rapportering

Rapportering enligt publicerade kalendrar

Transaktioner

Daglig transaktionsrapportering – TRS enligt Mifid-direktivet

Ägarrapportering

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen.

Försäkringsförmedling

Rapportering för försäkringsförmedlare

Finansiella rapporter

Kurspåverkande information

Blankning

Anmälan av korta positioner

Flaggning

Köp eller sälj som leder till att gränsvärden passeras

Insynshandel

Rapportering av transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Laddar sidan