Rapportera

Rapporteringsportal på FI

Behörigheter och insynshandel fick förra året en ny inloggning. Från 5 oktober kommer det att finnas fler funktioner, bland annat möjlighet att delegera behörigheter till andra personer. Här samlar vi länkar till inloggning och information om FI:s nya rapporteringsportal.

Läs mer om hur du rapporterar

  • Bank - betaltjänster, elektroniska pengar mm.
  • Försäkring - pensionsstiftelser, trafikljuset, försäkringsförmedling mm. 
  • Marknad - blankning, flaggning, fond, MAR, TRS mm.

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Rapporteringsportalen

Insynshandel och behörigheter - information och länkar till inloggning

Insynshandel

Rapportera insynshandel i rapporteringsportalen

Periodisk rapportering

Rapportering enligt publicerade kalendrar

Transaktioner

Daglig transaktionsrapportering – TRS enligt Mifid-direktivet

Ägarrapportering

Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen.

Försäkringsförmedling

Rapportering för försäkringsförmedlare

Finansiella rapporter

Kurspåverkande information

Blankning

Anmälan av korta positioner

Flaggning

Köp eller sälj som leder till att gränsvärden passeras

Laddar sidan