Resultat

2017

FI:s syn på den finansiella stabiliteten och riskerna för finansiella obalanser

Sverige har ett unikt ekonomiskt läge. Det sa Erik Thedéen vid en utfrågning i Finansutskottet i dag.

2016

Baselkommittén

2016-09-15 | Basel Bank

Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) för banktillsyn tar fram standarder, riktlinjer och rekommendationer som är normgivande för de flesta tillsynsmyndigheter.

2014

FI ger inte undantag från Basel 1-golvet

Det är inte lämpligt att ge bankerna möjlighet till undantag från det så kallade Basel 1-golvet. FI vill även fortsättningsvis säkerställa att banksystemet är tillräckligt motståndskraftigt, något som värnar den finansiella stabiliteten.

2013

FI planerar att inte ge undantag från Basel 1-golv

FI planerar att inte att bevilja undantag från det så kallade Basel 1-golvet.

Ny global överenskommelse om likviditetstäckningrad

2013-01-07 | Eba Nyheter Basel

Nu finns en slutlig överenskommelse om hur det kortfristiga likviditetsmåttet för banker, Liquidity Coverage Ratio (LCR), ska definieras.

Laddar sidan