Resultat

2016

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning Eba Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

2013

Förslag till ändrade regler om årsredovisning

FI föreslår att företagens krav på upplysning om löptidsanalys i årsredovisning för kreditinstitut och värdepappersbolag anpassas till de internationella reglerna för redovisning, IFRS, och att upplysningarna presenteras samlat i not.

2012

Förslag till ändrade regler för årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår att vissa allmänna råd görs om till föreskrifter och att omdisponeringar av föreskrifterna görs för att få en tydligare struktur. Vidare föreslås att äldre upplysningskrav tas bort där det finns motsvarande eller liknande krav i det godkända internationella regelverket för redovisningsstandarder (IFRS) eller i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

2011

Förslag till ändringar i redovisningsföreskrifter för kreditinstitut och värdepappersbolag

Finansinspektionen föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värderpappersbolag.

Laddar sidan