Resultat

2017

Black Earth Farming får avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Black Earth Farming Ltd. ska betala en särskild på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Black Earth Farming får avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Black Earth Farming Ltd. ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Fysisk person, 15 000, Telia Company

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för sent ha anmält sitt innehav av aktier i Telia Company till Finansinspektionen.

Hexatronic Group få avgift för sen insynsanmälan

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Hexatronic Group ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring i kretsen av personer som har insynsställning i bolaget.

Hexatronic Group, 10 000 kronor

2017-05-24 | Sanktioner Marknad

Hexatronic Group ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha underrättat en person om att han anmälts som person med insynsställning i bolaget.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Skanska

2017-05-22 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Skanska AB till Finansinspektionen.

Uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade

2017-05-18 | Eba Nyheter Rapportering

Samtliga tillsynsmyndigheter inom EU ska samla in uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade från kreditinstitut.

Fysisk person, 15 000 kronor, Dometic Group

2017-05-18 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att ha lämnat oriktiga uppgifter om sitt innehav av aktier i Dometic Group AB till Finansinspektionen.

Fysisk person, 5 000 kronor, Peab

2017-05-18 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för att för sent ha anmält sitt innehav av aktier i Peab AB till Finansinspektionen.

Trig Media Group får avgift för sen insynsanmälan

2017-05-18 | Sanktioner Marknad

Trig Media Group ska betala en särskild avgift på 30 000 kronor för att för sent ha anmält ändringar i kretsen av personer som har insynsställning i Stockholm IT Ventures AB.

Laddar sidan