Resultat

2017

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-22 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 65 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Diös Fastigheter AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-22 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 21 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Nordic Mines AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-22 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Humana AB till Finansinspektionen.

FI-forum: Nya värdepappersföreskrifter

2017-09-22 | Om FI Marknad

Den 3 januari 2018 börjar Finansinspektionens nya värdepappersföreskrifter (FFFS 2017:2) att gälla. FI bjuder därför in till ett forum för att informera om dessa samt ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-21 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 40 235 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Bulten AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-09-21 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 80 000 kronor för att för sent ha anmält förändrat innehav av teckningsrätter i Eskilsson Consulting AB till Finansinspektionen.

Uppdaterad information om rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

FI har uppdaterat det formulär med frågor som företagen ska besvara i början av 2018.

FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

Från den 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI informerar om de nya reglerna.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Dalspira Mejeri

A har på värdepappersmarknaden utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de i frågavarande aktierna. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska ellervilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

(Fullbokat) FI-forum: Nya värdepappersföreskrifter

2017-09-14 | FI-forum Mifid Marknad

Den 3 januari 2018 börjar Finansinspektionens nya värdepappersföreskrifter (FFFS 2017:2) att gälla. FI bjuder därför in till ett forum för att informera om dessa samt ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

Laddar sidan