Resultat

2017

FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

FULLBOKAT: Den 1 augusti är nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism planerade att börja gälla. FI informerar därför om de nya reglerna.

Godkänt betyg för svenskt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sveriges arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism håller god nivå, enligt den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF).

Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.

FATF:s uttalande februari 2017

I samband med plenarsammanträdet den 24 februari 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalanden och rekommendationer

FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för sådana ändamål. Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2016

FATF:s uttalande oktober 2016

I samband med plenarsammanträdet den 21 oktober 2016 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande juni 2016

I samband med plenarsammanträdet den 24 juni 2016 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI informerar valutaväxlare om regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I dagarna skickar Finansinspektionen brev och broschyrer till valutaväxlare i landet om reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att nå fram till så många som möjligt har FI valt att trycka broschyrerna på fyra språk, svenska, engelska, persiska och arabiska.

FATF:s uttalande februari 2016

I samband med plenarsammanträdet den 19 februari 2016 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan