Resultat

2018

Filmer om penningtvätt nu på engelska

FI har översatt utbildningsfilmer om arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism till engelska.

Internationell studie om hur rekrytering av terrorister finansieras

Den internationella samarbetsorganisationen Financial Action Task Force (FATF) har publicerat en rapport som kartlägger vanliga metoder för terroristorganisationer att rekrytera nya medlemmar och hur denna verksamhet finansieras.

2017

Penningtvättsrapport med anvisningar

Nu finns den penningtvättsrapport som ska användas för den årliga rapporteringen från och med nästa år – med det innehåll och det utseende som rapporten kommer att få när det blir dags att rapportera.

Rapportera penningtvätt till FI

Den nya rapporteringen enligt penningtvättslagen ska göras i FI:s system för periodisk rapportering via webb. Systemet får en ny inloggnings- och behörighetslösning och kommer att ingå i FI:s rapporteringsportal.

Rapportera till FI

2017-12-11 | Penningtvätt

Läs mer

FI avslutar undersökningar av storbanker om Panamadokumenten

FI har avslutat de undersökningar av Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som myndigheten inledde med anledning av de uppgifter som förekom i de så kallade Panamadokumenten.

FATF:s uttalande oktober 2017

I samband med plenarsammanträdet den 3 november 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppdaterad information om rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

FI har uppdaterat det formulär med frågor som företagen ska besvara i början av 2018.

Finansiering av terrorism

Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

Från den 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI informerar om de nya reglerna.

EU-sanktioner

2017-09-15 | Penningtvätt

Såväl finansiella företag som ett betydande antal företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn är skyldiga att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat och som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister och personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.

Företag som omfattas

2017-09-15 | Penningtvätt

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansiering av terrorism

2017-09-15 | Penningtvätt

Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

FATF och andra aktörer

2017-09-15 | Penningtvätt

Internationellt och i Sverige finns det flera andra aktörer som på något sätt berörs av eller arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Här presenteras några av dem. Mer information finns på respektive  webbplats.

Nyheter Penningtvätt

2017-09-15 | Penningtvätt

Läs mer

Utbildning

2017-09-15 | Penningtvätt

Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

Laddar sidan