Resultat

2017

FI avslutar undersökningar av storbanker om Panamadokumenten

FI har avslutat de undersökningar av Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som myndigheten inledde med anledning av de uppgifter som förekom i de så kallade Panamadokumenten.

FATF:s uttalande oktober 2017

I samband med plenarsammanträdet den 3 november 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppdaterad information om rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

FI har uppdaterat det formulär med frågor som företagen ska besvara i början av 2018.

Finansiering av terrorism

Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

Från den 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI informerar om de nya reglerna.

EU-sanktioner

2017-09-15 | Penningtvätt

Såväl finansiella företag som ett betydande antal företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn är skyldiga att följa de sanktioner som EU:s ministerråd har utfärdat och som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister och personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.

Företag som omfattas

2017-09-15 | Penningtvätt

Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansiering av terrorism

2017-09-15 | Penningtvätt

Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

FATF och andra aktörer

2017-09-15 | Penningtvätt

Internationellt och i Sverige finns det flera andra aktörer som på något sätt berörs av eller arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Här presenteras några av dem. Mer information finns på respektive  webbplats.

Nyheter Penningtvätt

2017-09-15 | Penningtvätt

Läs mer

Utbildning

2017-09-15 | Penningtvätt

Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

Kundkännedom

2017-09-15 | Penningtvätt

Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Riskklassificering

2017-09-15 | Penningtvätt

Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Övervakning

2017-09-15 | Penningtvätt

Ett företag ska granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner och andra aktiviteter som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Rapport till FIPO

2017-09-15 | Penningtvätt

Läs mer

Rutiner

2017-09-15 | Penningtvätt

Ett företag ska ha rutiner och riktlinjer när det gäller åtgärder för kundkännedom, övervakning, rapportering och behandling av personuppgifter.

Laddar sidan