Resultat

2017

Stabiliteten i det finansiella systemet 2017:2

Publicering av den andra stabilitetsrapporten för i år på FI:s webbplats.

Öppen utfrågning om den finansiella stabiliteten

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om den finansiella stabiliteten. Medverkar gör bland andra FI:s generaldirektör Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves och riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Finansiella stabilitetsrådet

Företrädare för regeringen, FI, Riksbanken samt Riksgälden träffas i Finansiella stabilitetsrådet.

2016

Prenumerera

Prenumerera på information från FI

Laddar sidan