Resultat

2017

Öppen utfrågning om den finansiella stabiliteten

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om den finansiella stabiliteten. Medverkar gör bland andra FI:s generaldirektör Erik Thedéen, riksbankschef Stefan Ingves och riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

EU:s rekommendationer kommenteras

2017-06-07 | Om FI

Frukostseminarium där EU-kommissionens ekonomiska rekommendationer kommenteras. FI representeras av Henrik Braconier.

Finansiella stabilitetsrådet

Företrädare för regeringen, FI, Riksbanken samt Riksgälden träffas i Finansiella stabilitetsrådet.

Rundabordssamtal om fintech

2017-06-01 | Om FI

Finansinspektionen har rundabordssamtal om fintech med anmälda företag.

Rundabordssamtal om fintech

2017-06-01 | Om FI

Finansinspektionen har rundabordssamtal om fintech med anmälda företag.

Rundabordssamtal om fintech

2017-06-01 | Om FI

Finansinspektionen har rundabordssamtal om fintech med anmälda företag.

Rundabordssamtal om fintech

2017-06-01 | Om FI

Finansinspektionen har rundabordssamtal om fintech med anmälda företag.

Pressträff

2017-05-30 | Om FI

Hur står det till med den finansiella stabiliteten? FI presenterar sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet.

Protokoll 2017:4

2017-05-22 | Om FI

Protokoll vid sammanträde med Finansinspektionens styrelse hos Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Stockholm måndagen den 24 april 2017.

Dagordning 22 maj

2017-05-12 | Om FI

Dagordning för FI:s styrelses sammanträde måndagen den 22 maj 2017 kl. 09.30.

Offentliga handlingar

2017-04-27 | Om FI

Genom offentlighetsprincipen har allmänhet och massmedia rätt till insyn i offentlig verksamhet, det vill säga statliga myndigheter, kommuner och landsting. Som statlig myndighet omfattas Finansinspektionen av offentlighetsprincipen.

Styrelsemöte

2017-04-26 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte

2017-04-26 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte

2017-04-26 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte

2017-04-26 | Om FI

Läs mer

Styrelsemöte

2017-04-26 | Om FI

Läs mer

Laddar sidan