Resultat

2017

Oförändrat system för inrapportering av Standardrapporten

FI remitterade i juni ändringar i föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals- och årsbokslutsuppgifter i den s.k. Standardrapporten. I remissen informerades om att rapporteringen inte längre kommer att göras via det nuvarande systemet för inrapportering.

Nya regler för rapportering av råvaruderivat

EU-direktivet (EU) 2016/65 (Mifid 2) begränsar hur stora positioner en enskild person kan inneha i råvaruderivat. Regelverket innehåller även krav på övervakning och uppföljning positionsbegränsningarna. Bestämmelserna kompletteras av nya och omfattande rapporteringskrav av slutkundspositioner i råvaruderivat, utsläppsrätter och derivat av dessa.

FI byter servercertifikat för TRS 18 oktober 2017

Servercertifikatet för TRS produktionsserver byts onsdag den 18 oktober. I samband med detta inträffar ett driftstopp från kl. 00.00 till kl. 12.00.

Insynshandel

2017-10-05 | Rapportering

Rapportera insynshandel i rapporteringsportalen

Rapporteringsportalen

2017-10-05 | Rapportering

Insynshandel och behörigheter - information och länkar till inloggning

Rapportera

2017-10-05 | Rapportering

Läs mer

Insynshandel (Mar)

2017-10-04 | Rapportering Marknad

Insynspersoner ska anmäla innehavsförändringar till Finansinspektionen.

Driftstörningar i TRS 2-testmiljön

2017-10-04 | Nyheter Rapportering

I dag, onsdagen den 4 oktober 2017, kommer vi att ha driftstörningar i TRS 2-testmiljön.

Nya rutiner för insynsrapportering

FI skapar nu en säkrare och effektivare insynsrapportering.

Uppdaterade valideringsregler

2017-09-12 | Eba Nyheter Rapportering

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.

Laddar sidan