Resultat

2017

Snapphanebygdens Sparbank får varning och sanktionsavgift

2017-04-25 | Sanktioner Bank

Snapphanebygdens Sparbank får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor.

Folksam ömsesidig livförsäkring får anmärkning och straffavgift

Folksam ömsesidig livförsäkring får en anmärkning och ska betala en straffavgift på tio miljoner kronor

FoF Asset Management får varning och sanktionsavgift

2017-04-25 | Sanktioner

FoF Asset Management Aktiebolag får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

FoF Asset Management får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen ger FoF Asset Management Aktiebolag en varning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor.

Folksam Liv får anmärkning och straffavgift

Finansinspektionen ger Folksam ömsesidig livförsäkring en anmärkning. Folksam Liv ska också betala en straffavgift på tio miljoner kronor.

Snapphanebygdens Sparbank får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen ger Snapphanebygdens Sparbank en varning. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 2,2 miljoner kronor.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Nobia

2017-04-18 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 30 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Nobia AB till Finansinspektionen.

Saab AB slipper särskild avgift för sen insynsanmälan

2017-04-18 | Sanktioner Marknad

Finansinspektionen beslutar att helt efterge den särskilda avgiften.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Husqvarna AB

2017-04-18 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält en ändring av sitt innehav av aktier i Husqvarna AB till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Clas Ohlson

2017-04-10 | Sanktioner Marknad

A ska betala särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ändring av sitt innehav av aktier i Clas Ohlson AB till Finansinspektionen.

Laddar sidan