Resultat

2017

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Bergs Timber

A har på värdepappersmarknaden utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna har inte lett till någon förändring av det verkliga ägandet av de ifrågavarande aktierna. Transaktionerna kan förväntas ha gett falska eller vilseledande signaler om tillgång och efterfrågan på aktien.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Botnia Exploration

A har på värdepappersmarknaden vid två tillfällen utfört transaktioner som kan förväntas ha skapat falska eller vilseledande bilder av tillgång till och efterfrågan på eller priset på aktien, genom att A:s handelsorder inlett eller förstärkt en trend.

Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i AroCell

A har på värdepappersmarknaden i Stockholm utfört transaktioner mellan två konton som A har kontrollerat. Transaktionerna gällde aktier i bolaget AroCell AB.

Marknadsmissbruk

Sanktionsförelägganden i denna lista är godkända av mottagaren och har därmed vunnit laga kraft.

Varenne får sanktionsavgift för sen flaggning

2017-07-10 | Sanktioner Marknad

Varenne AB ska betala en sanktionsavgift på 17 500 kronor för att för sent ha anmält att fondens aktieinnehav i Venue Retail Group hade passerat en flaggningsgräns.

MedCap AB får sanktionsavgift

2017-07-07 | Sanktioner Marknad

MedCap AB ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor för att för sent ha ansökt om godkännande av ett tillägg till prospekt.

Fysisk person får avgift för sen anmälan

2017-07-04 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 42 000 kronor för att för sent ha anmält transaktion av aktier i OrganoClick AB till Finansinspektionen.

A måste upphöra med valutaväxlingsverksamhet

2017-07-03 | Sanktioner Bank

FI förelägger den enskilda firman A:s innehavare B att upphöra med verksamheten.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i AB Igrene

2017-06-30 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 50 823 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i AB Igrene till Finansinspektionen.

Fysisk person får avgift för sen insynsanmälan i Sintercast

2017-06-29 | Sanktioner Marknad

A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält ett förändrat innehav av aktier i Sintercast Aktiebolag till Finansinspektionen.

Laddar sidan