Resultat

2014

FI ger inte undantag från Basel 1-golvet

Det är inte lämpligt att ge bankerna möjlighet till undantag från det så kallade Basel 1-golvet. FI vill även fortsättningsvis säkerställa att banksystemet är tillräckligt motståndskraftigt, något som värnar den finansiella stabiliteten.

2013

FI planerar att inte ge undantag från Basel 1-golv

FI planerar att inte att bevilja undantag från det så kallade Basel 1-golvet.

Ny global överenskommelse om likviditetstäckningrad

2013-01-07 | Eba Nyheter Basel

Nu finns en slutlig överenskommelse om hur det kortfristiga likviditetsmåttet för banker, Liquidity Coverage Ratio (LCR), ska definieras.

Laddar sidan