Resultat

2017

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 4, 2016

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det fjärde kvartalet 2016.

2016

Översyn av systemriskbufferten vartannat år

Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska FI se över systemriskbufferten vartannat år. FI har därför bedömt de skäl som ursprungligen angavs vid tillämpningen av en systemriskbuffert på 3 procentenheter på gruppnivå för de fyra storbankerna, Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank.

Kalibrering av stresstest för kapitalplaneringsbufferten

Finansinspektionen redovisar den specifika kalibreringen av riskfaktorer som har tillämpats vid stresstesten av de största företagens kapitalplaneringsbuffertar 2016.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 3, 2016

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det tredje kvartalet 2016.

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 2, 2016

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det andra kvartalet 2016.

FI slår fast stresstestmetod för att bedöma kapitalplaneringsbuffert

FI har nu fattat beslut om den stresstestmetod som ska ligga till grund för att bedöma vilken kapitalplaneringsbuffert de största bankföretagen i Sverige ska ha. Metoden, som beskrivs i en ny promemoria, bygger på det förslag som FI skickade ut för synpunkter den 9 maj i år.

FI och Nordea

Svenska Dagbladet publicerar i dag en ny artikel om FI:s hantering av bedömningen av Nordeas kapitalbehov. FI ser ingen anledning att lämna ytterligare kommentarer.

FI återupprepar sitt uttalande från 22 juni om Nordea

FI vill härmed förtydliga att vi står fast vid vårt officiella uttalande den 22 juni om den interna analys som media utan vår avsikt publicerade förra veckan:

Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2016

FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det första kvartalet 2016.

Laddar sidan