Resultat

2017

Undersökning på uppdrag av FI

Från och med måndag den 23 oktober kan du bli uppringd av Scandinfo. De genomför en undersökning på uppdrag av FI.

Henrik Braconier tillbaka som chefsekonom

2017-10-11 | Nyheter Om FI

Henrik Braconier anställs som chefsekonom på Finansinspektionen. Efter en kort tid som chef över Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet valde Henrik att söka sig tillbaka till Finansinspektionen.

Överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument på MTF-plattform

2017-07-06 | Nyheter Om FI Marknad

FI anser att ”någon annan marknad som är reglerad” i 5 kap. 3 § första stycket 2 lagen (2004:46) om värdepappersfonder ska, under vissa förutsättningar, inkludera MTF-plattformar inom EES.

Henrik Braconier lämnar FI

2017-07-06 | Nyheter Om FI

Henrik Braconier, chefsekonom på FI, blir ny chef på Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

FI:s årsredovisning 2016

2017-02-22 | Nyheter Om FI

FI presenterar senaste verksamhetsåret i årsredovisningen för 2016. Nedan följer generaldirektör Erik Thedéens sammanfattning av året i inledningen till årsredovisningen.

Välkommen till nya fi.se

2017-01-24 | Nyheter Om FI

Nya fi.se är här - med ny design, ny struktur och delvis nytt innehåll.

Ny webb

2017-01-17 | Nyheter Om FI

Nya fi.se är här - med ny design, ny struktur och delvis nytt innehåll.

Martin Noréus ny verksamhetsområdeschef för Bank

2017-01-10 | Nyheter Om FI

Martin Noréus är från och med den 23 januari ny verksamhetsområdeschef för Bank. Han kommer att kvarstå som biträdande generaldirektör.

2016

Nu fakturerar FI de årliga avgifterna

2016-12-05 | Nyheter Om FI

De avgifter som ska betalas till Finansinspektionen av företag som står under FI:s tillsyn eller är registrerade hos FI är nu framräknade för 2016. Fakturor skickas ut i dagarna.

FI-enkät för företag under tillsyn

2016-10-26 | Nyheter Om FI

Finansinspektionen genomför nu en enkät med ett urval av de företag som står under vår tillsyn om hur de bedömer FI:s verksamhet och hur kontakterna med FI fungerar.

Laddar sidan