Resultat

2017

Tillsynen över den svenska värdepappersmarknaden (2017)

2017-03-10 | Rapporter Marknad

FI:s tillsynsrapport fokuserar på det senaste årets reglerings- och tillsynsåtgärder, till exempel nya krav på transparens och tillsyn över finansiella infrastrukturföretag.

2016

FI:s tillsyn över den svenska värdepappersmarknaden

2016-03-10 | Rapporter Marknad

FI ger för andra året i rad ut sin rapport Tillsynen över värdepappersmarknaden. I rapporten diskuterar FI frågor som bedöms vara aktuella.

Ett nödvändigt steg för en bättre sparandemarknad

FI anser att en oberoende rådgivning skulle fylla en viktig roll på sparandemarknaden, där konsumenter har ett stort informationsunderläge gentemot producenter av sparprodukter och samtidigt får ta ett allt större ansvar över sin ekonomiska framtid.

2015

FI-analys 3: Oförändrad likviditet i marknaden för säkerställda obligationer

2015-12-01 | Rapporter Marknad Bank

Marknaden för säkerställda obligationer är central för bankernas finansiering och därmed den finansiella stabiliteten. Kraven på att banker ska hålla mer kapital och likviditet för sin verksamhet har skärpts sedan finanskrisen.

Tillsynen över värdepappersmarknaden

2015-03-12 | Rapporter Marknad

Tre centrala områden är i fokus för FI:s nya rapport Tillsynen över värdepappersmarknaden. Fokusområdena är finansiell infrastruktur, transparens på räntemarknaden samt handels- och redovisningstillsyn. Dessa områden är just nu föremål för reglerings- och/eller tillsynsåtgärder.

2013

Tillsynsrapport 2013

För konsumenter innebär ökad rörlighet och alltmer av komplexa finansiella produkter ökade möjligheter, men också ökade risker. Det skapar risker som FI behöver uppmärksamma och åtgärda.

2012

Risker i det finansiella systemet 2012

Finansinspektionens (FI:s) riskrapport 2012 har fortsatt fokus på oron på de finansiella marknaderna där den största risken för det svenska finansiella systemet alltjämt är en fördjupad statsfinansiell kris i Europa.

Tillsynsrapport 2012

Fortsatt arbete med att ta fram högre krav på kapital och likviditet för svenska banker, fortsatt fokus på livbolagens anpassning till det nya ränte- och marknadsläget och krafttag mot oseriös finansiell rådgivning. Detta är några av de ämnen som tas upp i årets rapport till regeringen.

Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel

2012-02-21 | Rapporter Marknad

Den högfrekventa handeln bidrar till men är inte ansvarig för förändringar i handeln. Samtidigt är oron stor att marknadsmissbruket har ökat och att marknadsövervakningen inte räcker till. Det visar Finansinspektionens "Kartläggning av högfrekvens- och algoritmhandel".

Laddar sidan