Resultat

2006

Företagens tillämpning av internationella redovisningsregler (2006:2)

2006-02-20 | Redovisning Rapporter

Från och med 2005 ska noterade företag – finansiella och andra – i hela EU tillämpa nya internationella redovisningsregler (IAS/IFRS) i koncernredovisningen. En gemensam plattform av regler ska bidra till en mer enhetligt tillämpning av valda redovisningsprinciper, oavsett koncernens verksamhet eller nationella tillhörighet.

Laddar sidan