Resultat

2015

EU-riktlinjer om bolån

2015-12-18 | Bolån Eba Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om bedömning av kreditvärdighet och riktlinjer om försenad betalning och utmätning kopplade till bolån.

EU-riktlinjer om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare

2015-12-18 | Bolån Eba Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om underrättelse av gränsöverskridande verksamhet för kreditförmedlare enligt bolånedirektivet.

2013

EU uttalar sig om god sed för bolån

2013-06-26 | Bolån Eba Nyheter

Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat två uttalanden som uttrycker myndighetens uppfattning om god sed när det gäller ansvarsfylld utlåning till bostadsköp och situationer när bolånetagare hamnar i betalningssvårigheter.

Laddar sidan