Blankning

Betydande korta nettopositioner i aktier.

Blankning anmälas till FI vid vissa nivåer enligt EU:s blankningsförordning.

FI publicerar dagligen blankningsvolymer, betydande korta nettopositioner i aktier. Om det inte finns några positioner att publicera kommer även detta att framgå av dokumentet.

Uppdateras dagligen normalt strax efter 15:30-tiden, se nedan.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan