Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-04-2517-6693GAM Star Fund plcÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6692Kungsleden ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6691Aktiebolaget VolvoAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6690Billmate ABGodkännande av bolagsordning/stadgar och tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediterMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6689SyntheticMR ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6688XMReality ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6687Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2017-04-2517-6686Allra Pension ABAvregistrering av vissa tillståndMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6685Svea Bank ABIntyg avseende verksamhetstillståndBankrätt
2017-04-2517-6684Undersökning med tema - Bolån (bolåneundersökningen 2016)Kredit- och operativa risker
2017-04-2517-6683Klagomål - Svea EkonomiKonsumentkontakt
2017-04-2517-6682Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM), NederländernaInformation om gränsöverskridande verksamhet - LSP Health Economics Fund 2 EuVECAMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6681Förfrågan om regelverkInfrastrukturtillsyn
2017-04-2517-6680IKEA ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6679Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-04-2517-6678Safety Financial Services Sweden ABUndantag från tillståndsplikt - betaltjänster/elektroniska pengarMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6677Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-04-2517-6676Safety Financial Services Swedein ABAnmälan om valutaväxling och/eller annan finansiell verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6675Getinge ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6674Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-04-2517-6673Seamless Distribution ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6672Duni ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6671PwC Global Fund Distribution TeamAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6670Gold Oak AB unä Räntesänkarna Sverige ABGodkännande av ändring i bolagsordning/stadgar/reglementeMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6669Bank of Lithuania, LitauenInformation om bolagMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6668Stadshypotek ABLedningsprövningBankrätt
2017-04-2517-6667CellaVision ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6666Länsförsäkringar UppsalaGodkännande av ändring i bolagsordningFörsäkringsrätt
2017-04-2517-6665Northmill ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6664Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-04-2517-6663Skandinaviska Enskilda Banken ABBeräkning av kapitalkrav för motpartsriskBankrätt
2017-04-2517-6662Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-04-2517-6661Godkännande av tillägg till prospektProspekt och redovisning
2017-04-2517-6660Nektar Asset Management ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - NektarMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6659Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Commerzbank AGKapitalmarknadsrätt
2017-04-2517-6658Emerging Sovereign Group LLCAvregistrering av gränsöverskridande verksamhet/filial i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6657Allra Försäkring ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6656Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Mercer Low Volatility Equity Fund 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6655Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucits - Mercer Low Volatility Equity Fund 2009/65/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6654Franklin Templeton Investment FundsAvregistrering av fondMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6653Theam QuantÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6652Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - QS PDI S.C.A SICAR 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6651Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited 2011/61/EUMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6650Klagomål - InkassoärendenKonsumentkontakt
2017-04-2517-6649FinansinspektionenRegeringsuppdrag i regleringsbrev för 2017Finansiell stabilitet
2017-04-2517-6648Överklagande av Finansinspektionens beslut i ärende dnr 16-19415Marknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6647Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2017-04-2517-6646Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Natixis / Natixis Structured Issuance SAKapitalmarknadsrätt
2017-04-2517-6645Linda WestmanTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6644Länsförsäkringar VästerbottenÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6643Finansinspektionen, FinlandIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - Enersize OyjKapitalmarknadsrätt
2017-04-2517-6642Länsförsäkringar StockholmÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6641Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2017-04-2517-6640Garantum Invest ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Aktie Ansvar Graal Total 2xLMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6639Garantum Invest ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Aktie Ansvar Graal TotalMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6638Garantum Invest ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Aktie Ansvar Graal TrendhedgeMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6637Garantum Invest ABGodkännande av ändring i fondbestämmelser för specialfond - Aktie Ansvar Graal KvanthedgeMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6636ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6635Förfrågan om bolag/produkt - Pimmit PartnersKonsumentkontakt
2017-04-2517-6634Beslut om godkännande av prospekt - aktierProspekt och redovisning
2017-04-2517-6633Beslut om godkännande av prospekt och grundprospekt - övriga värdepapperProspekt och redovisning
2017-04-2517-6632Mean Reversion ABTillstånd att driva värdepappersrörelseMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6631Byggmax Group ABAnmälan om uppskjutet offentliggörandeMarknader
2017-04-2517-6630Solidar Pension ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6629Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - T. Knoblich Versicherungsmakler GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6628Svenska Handelsbanken ABAnmälan om kreditinstruktionerBankrätt
2017-04-2517-6627Österreichisches Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), ÖsterrikeÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhet - Versicherungskanzlei Lettner GmbH 2002/92/ECMarknadsuppföranderätt
2017-04-2517-6626PersonalaktHR
2017-04-2517-6625Dina Försäkring ABÖversyn av riskprocess och solvenskapitalbehov för försäkringsbolagFörsäkringstillsyn
2017-04-2517-6624Resurs Bank AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2017-04-2517-6623Avanza Bank ABLedningsprövningMarknadsuppföranderätt

Webbredaktionen

  
Laddar sidan