Diarieförda ärenden

Ärenden som har registrerats av FI från 5 mars 2007.

Vi publicerar som regel inte personnamn, förutom på försäkringsförmedlare. I vissa ärenden visas inte heller avsändare eller mottagare på grund av sekretess. Insynsanmälningar redovisas i FI:s insynsregister.

Senast diarieförda ärendenAvancerad sök

Senast diarieförda ärenden

DatumDiarienrAvsändare / MottagareÄrende­rubrikAnsvarig enhet
2017-09-2217-15722Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), LuxemburgIntyg om godkänt prospekt av annan stat inom EES (Europapass) - tillägg - JPMorgan Chase & CoKapitalmarknadsrätt
2017-09-2217-15721Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2017-09-2217-15720Amundi FundsÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15719Winton UCITS Fund ICAVÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15718CS Investment Funds 12Ändrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15717Investec Global Strategy FundÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15716Information om Facebookgruppen AktierKonsumentkontakt
2017-09-2217-15715Anmälan om misstänkta transaktioner eller handelsorderMarknadstillsyn
2017-09-2217-15714Financial Conduct Authority (FCA), StorbritannienÄndrade förhållanden om gränsöverskridande verksamhetMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15713Corsair Investments L.PTillstånd för utländsk AIF-förvaltare att marknadsföra alternativ investeringsfond i SverigeMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15712Max Matthiessen ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15711Förfrågan om prospektreglerProspekt och redovisning
2017-09-2217-15710Swedbank Försäkring ABLedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-09-2217-15709Anders Erik Gert JönssonTillstånd att utöva försäkringsförmedlingMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15708Länsförsäkringar UppsalaAnmälan om uppdragsavtalFörsäkringstillsyn
2017-09-2217-15707Handelsbanken Finans AktiebolagInformation om verksamhetTillsyn stora banker
2017-09-2217-15706Advinans ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15705Nitro Games OyjAnmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-2217-15704Förfrågan om bolag - VXMarkets och Invest.comKonsumentkontakt
2017-09-2217-15703Avanza Fonder ABInformation om informationsbroschyrerMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15702Resurs Bank AktiebolagAnmälan om uppdragsavtalBankrätt
2017-09-2217-15701Marginalen Bank BankaktiebolagInformation om upphörande av uppdragsavtalTillsyn medelstora och små banker
2017-09-2217-15700NCC Försäkringsaktiebolag (publ)LedningsprövningFörsäkringsrätt
2017-09-2217-15699Förfrågan om regelverkMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15698Förfrågan om eventuellt tillståndspliktig verksamhetMarknadsuppförandetillsyn
2017-09-2217-15697Nuevolution AB (publ)Anmälan om uppskjutet offentliggörandeRapportering
2017-09-2217-15696Förfrågan om kreditkortKonsumentkontakt
2017-09-2217-15695Rangordnat avrop av brandväggar från ramavtal med nr 16-15759IT
2017-09-2217-15694Handelsbanken Finans AktiebolagTillstånd för internmetod för kreditriskerBankpolicy och kreditriskmodeller
2017-09-2217-15693Avrop av licensverktyg med förnyad konkurrensutsättning från ramavtal med nr 16-15759IT
2017-09-2217-15692Central Bank of Ireland, IrlandAnmälan om delfonder ucitsMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15691Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), TysklandGränsöverskridande verksamhet i Sverige för EES-bolag - SSW Market Making GmbH 2004/39/ECMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15690Statistiska centralbyrån (SCB)Enkät - Utrikeshandel med tjänster, löner och transfereringar - kvartal 3 2017Ekonomi
2017-09-2217-15689Arctic Seals ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt
2017-09-2217-15688ICA Banken ABÄndring av anställda hos försäkringsförmedlareMarknadsuppföranderätt

Webbredaktionen

  
Laddar sidan