Insynsregistret

Insynspersoners och närståendes transaktioner.

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Registret uppdateras löpande vart efter ny rapportering inkommer till Finansinspektionen.

Inrapporterade transaktioner är sökbara efter utgivare, person i ledande ställning, transaktionsdatum samt publiceringsdatum.

Insynsregistret kommer att vara stängt på grund av underhåll onsdag den 24 januari klockan 8-12.

Insynsregistret

Rapporteringsavdelningen

För frågor från företag och rapporteringsskyldiga personer
Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan