FFFS 2002:11

Föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Gäller från 2002-09-01

Sammanfattning

Föreskrifterna anger att vissa företag elektroniskt via Finansinspektionens webbplats ska lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument. FI använder uppgifterna för att övervaka bestämmelserna i en rad olika lagar, däribland lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. 

Ändringar i grundförfattningen

Dokument

Ändringar

Laddar sidan