FFFS 2013:15

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse

Gäller från 2013-07-22 , ändring av FFFS 2007:16

Sammanfattning

Ändringen innebär att en bestämmelse i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna i föreskrifterna upphör att gälla. ändr. 2013:15

Dokument

Laddar sidan