FFFS 2014:5

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem

Gäller från 2014-06-01

Sammanfattning

Föreskrifterna gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag och omfattar bland annat krav på att företagen ska arbeta strukturerat och metodiskt med informationssäkerhet. De reglerar även styrning och processer för it-verksamheten samt ställer krav på säkerheten för insättningssystem.

Ändringar i grundförfattningen

Finansinspektionen ändrar hänvisningen till bestämmelser om uppdragsavtal.

Ändringen börjar gälla den 3 januari 2018. ändr 2017:10

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:32

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan