Remissvar: gemensam utbildning inom statsförvaltningen
2021-04-13| Remissvar Om FI

Finansinspektionen är positiv till att statsanställda ska erbjudas utbildningsinsatser om god förvaltning och rollen som…

Undersökning om intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen

FI ska undersöka hur Nordnet Bank AB säkerställer att de kunder i banken som genomför blankningar gör detta i enlighet med de…

FI föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden som ersätter nuvarande allmänna råd (FFFS…

Foto: folkvimmel på en gata i en storstad
Jobba på FI

I händelsernas centrum

Se alla lediga jobb
Laddar sidan