Stark kundautentisering

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har genom ett yttrande den 16 oktober 2019 fastställt att migrering till stark kundautentisering för kortköp inom e-handeln ska vara genomförd senast den 31 december 2020.

Migreringsplaner för genomförande av stark kundautentisering

De betaltjänstleverantörer som efter den 14 september 2019 inte följer reglerna om stark kundautentisering behöver i enlighet med EBA:s yttrande skicka in så kallade migreringsplaner till FI.

Planens innehåll och struktur

Vilken information som kortutgivande respektive kortinlösande betaltjänstleverantörer ska ha med i sina migreringsplaner finns specificerat i EBA:s yttrande, se länk nedan. De företag som innan EBA:s yttrande redan lämnat migreringsplaner till FI ska vid behov skicka in uppdaterade versioner i enlighet med yttrandet.

Migreringsplaner som gäller svenska företags utländska filialer inom EES ska skickas till FI. Det motsatta gäller utländska företags svenska filialer som ska skicka migreringsplaner till hemlandsmyndigheten. Om ett företag har verksamhet i flera länder ska migreringsplanen vara uppdelad på respektive marknad, men planen som helhet kan skickas i ett och samma dokument. Planer som omfattar fler marknader än Sverige kan med fördel skickas in på engelska.

Utöver detta ska de företag som endast väljer att inte neka kortbetalningar som initieras utan stöd för stark kundautentisering från e-handlare inom EES uppge detta under punkt 2 enligt EBA:s yttrande.

Datum för inlämnande av migreringsplan och uppföljning

I EBA:s yttrande finns tabeller som visar vilka datum migreringsplanen ska vara inskickad och när den ska följas upp. Migreringsplanen (punkt 1 och 2) samt information om kommunikation som lämnats till betaltjänstanvändare och e-handlare (punkt 6) ska vara FI tillhanda senast 31 december 2019. Övriga datum nedan gäller för när berörda företag ska rapportera statistik (punkt 3), uppföljning av statistik (punkt 4) samt uppföljning av informationen om kommunikationsinsatser (punkt 6).

Punkt 3 och 4 ska rapporteras enligt mallen i länken nedan.

 • 31 december 2019
  Punkt 1, 2 och 6
 • 31 mars 2020
  Punkt 3 och 6
 • 30 juni 2020
  Punkt 4 och 6
 • 30 september 2020
  Punkt 4 och 6
 • 15 januari 2021
  Punkt 4 och 6

Migreringsplaner samt uppföljning av planerna mejlas till finansinspektionen@fi.se
Skriv: "Migrering SCA" samt namnet på den betaltjänstleverantör som lämnar rapporten i ämnesraden.

Senast granskad: 2020-11-09
Laddar sidan