Bank och kreditmarknadsbolag

Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR).

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalender 2020

Följande rapporter ska bank- och kreditmarknadsföretag lämna under 2020. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
15 ALMM - månad (F848) 2019-12-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2019-12-31 CRR artikel 460
Februari
11 MREL - rapportering (F871) 2019-12-31 FFFS 2019:1
11 Kapitalbaskrav (F841) 2019-12-31 CRR artikel 99
11 Bruttosoliditet (F858) 2019-12-31 CRR artikel 430
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2019-12-31 CRR artikel 101
11 Stora exponeringar (F842) 2019-12-31 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2019-12-31 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2019-12-31 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2019-12-31 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2019-12-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-01-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-01-31 CRR artikel 460
20 Standardrapport (F81112) 2019-12-31 FFFS 2017:21
20 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2019-12-31 FFFS 2007:4
20 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2019-12-31 FFFS 2014:13
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2019-12-31 FFFS 2018:4
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2019-12-31 FFFS 2019:14
28 RM - Portfölj bank (F866) 2020-01-31 CRD artikel 78
Mars
15 ALMM - månad (F848) 2020-02-28 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-02-28 CRR artikel 460
31 Penningtvättsrapport (F880) 2019-12-31 FFFS 2017:11
31 Finansieringsplaner (F847) 2019-12-31 EBA GL 2014/04
April
11 Portfölj bank (F856) 2019-12-31 CRD artikel 78
15 ALMM - månad (F848) 2020-03-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-03-31 CRR artikel 460
30 Standardrapport (F81112) 2020-03-31 FFFS 2017:21
30 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-03-31 FFFS 2007:4
30 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-03-31 FFFS 2014:13
30 Rapportering för resolutionsplanering (F870) 2019-12-31 EU 2018/1624
Maj
12 MREL - rapportering (F871) 2020-03-31 FFFS 2019:1
12 Kapitalbaskrav (F841) 2020-03-31 CRR artikel 99
12 Bruttosoliditet (F858) 2020-03-31 CRR artikel 430
12 Stora exponeringar (F842) 2020-03-31 CRR artikel 394
12 Stabil finansiering (F843) 2020-03-31 CRR artikel 427
12 Intecknade tillgångar (F846) 2020-03-31 CRR artikel 100
12 Finansiell information (F845) 2020-03-31 CRR artikel 99
12 ALMM - kvartal (F848) 2020-03-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-04-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-04-30 CRR artikel 460
Juni
15 ALMM - månad (F848) 2020-05-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-05-31 CRR artikel 460
30 Ägarrapportering 2019-12-31, löpande vid förändring FFFS 2011:14
Juli
15 ALMM - månad (F848) 2020-06-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-06-30 CRR artikel 460
Augusti
10 Standardrapport (F81112) 2020-06-30 FFFS 2017:21
10 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-06-30 FFFS 2007:4
10 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-06-30 FFFS 2014:13
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-06-30 CRR artikel 99
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-06-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2020-06-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-06-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-06-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-06-30 CRR artikel 99
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2020-06-30 CRR artikel 101
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-06-30 CRR artikel 415
11 MREL - rapportering (F871) 2020-06-30 FFFS 2019:1
15 ALMM - månad (F848) 2020-07-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-07-30 CRR artikel 460
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2020-06-30 FFFS 2018:4
24 Exponeringar berörda av covid-19-åtgärder (F859) 2020-06-30 EBA GL 2020/07
September
15 ALMM - månad (F848) 2020-08-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-08-31 CRR artikel 460
30 Uppgifter om ersättningspraxis 2019-12-31 EBA GL 2014/07
30 Uppgifter om ersättningspraxis 2019-12-31 EBA GL 2014/08
Oktober
2 IMV - Portfölj bank (F849) 2020-09-30 CRD artikel 78
15 ALMM - månad (F848) 2020-09-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-09-30 CRR artikel 460
31 Standardrapport (F81112) 2020-09-30 FFFS 2017:21
31 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-09-30 FFFS 2007:4
31 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-09-30 FFFS 2014:13
November
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-09-30 CRR artikel 99
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-09-30 CRR artikel 430
11 Stora exponeringar (F842) 2020-09-30 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-09-30 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-09-30 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-09-30 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-09-30 CRR artikel 415
11 Exponeringar berörda av covid-19-åtgärder (F859) 2020-09-30 EBA GL 2020/07
11 MREL - rapportering (F871) 2020-09-30 FFFS 2019:1
15 ALMM - månad (F848) 2020-10-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-10-31 CRR artikel 460
December
15 ALMM - månad (F848) 2020-11-30 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning DA (F857) 2020-11-30 CRR artikel 460

I förekommande fall:

Rapport SFS Period Till FI

Egendom övertagen för
skyddande av fordran (blankett)

Anvisning

Enligt bestämmelser i 7 kap.

8 § lag om bank- och finansieringsrörelse
(SFS 2004:297)

År

Rapporteras enbart in av de som har sådan egendom

Bank/kreditmarknadsföretag med brutet räkenskapsår

Standardrapport

Ränterisk i övrig verksamhet

Internt bedömt kapitalbehov

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporterna vara Finansinspektionen tillhanda senast tjugonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Bank/kreditmarknadsbolag som inte har årsbokslutsdag 2019-12-31 ska alltså lämna Standardrapport (FFFS 2017:21) och Ränterisk i övrig verksamhet (FFFS 2007:4) och Internt bedömt kapitalbehov (FFFS 2014:13) för period 2019-12 till Finansinspektionen senast 2020-01-31.

Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

En betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalkonton enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, ska från och med den 31 oktober 2018 lämna uppgifter till Finansinspektionen, i enlighet med 6 kap. 6 §, FFFS 2018:4 om den lägsta avgift som leverantören erbjuder alla konsumenter för de tjänster som framgår av nedanstående förteckning. Uppgifterna som lämnas in kommer att ligga till grund för en webbplats för jämförelse av betaltjänstleverantörers avgifter. Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig från och med den 31 oktober 2018.

Förteckningen har tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (betalkontodirektivet) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32 och gäller från och med den 31 oktober 2018. Förteckningen kommer att ses över vart fjärde år i enlighet med artikel 3.6 betalkontodirektivet.

Version: 180426

Term Definition
Betalning, debetkort utomlands På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
Betalning, giro På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst.
Betalning, internationell överföring, icke-SEPA-betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning.
Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning.
Betalning, giro med kuverttjänst På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst.
Betalning, Swish På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish.
Betalning, till annan bank, SEK-konto På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.
Betalning, till samma bank, SEK-konto På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.
Kontantuttag Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto.
Kontantuttag utomlands Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet.
Stående överföring, till konto i annan bank På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank.
Stående överföring, till konto i samma bank På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank.
Tillhandahållande av debetkort Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto.
Tillhandahållande av konto Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten.

 

 Frågor och svar

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Kapitalbaskrav, Stora exponeringar

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Likviditetstäckning, Stabil finansiering
Senast granskad: 2020-01-07
Laddar sidan