Betaltjänster

Betalningsinstitut ska lämna uppgifter om kapitalbas och kapitalkrav, betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt. Uppgifterna lämnas via FI:s system för periodisk rapportering.

Notera att Halvårsrapport betalningsinstitut görs via programvaran Periodisk rapportering.

Inför första rapporteringen ska en rapporteringsbehörighetsblankett fyllas i och skickas till Finansinspektionen. Kontakta Rapporteringsavdelningen för detaljer.

Registrerade betaltjänstleverantörer ska lämna uppgifter om betalningsvolym och hur kundernas medel skyddas samt uppgifter om penningtvätt. Uppgifterna lämnas via FI:s system för periodisk rapportering

Halvårsrapport registrerad betaltjänstleverantör

Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.

Rapporteringskalender – Betalningsinstitut

Följande rapporter ska betalningsinstitut lämna under 2018.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2017-12-31 FFFS 2010:3
15* Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2017-12-31 FFFS 2010:3
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2017-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport betalningsinstitut (F83103) 2018-06-30 FFFS 2010:3
21

Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841)

2018-06-30 FFFS 2010:3

 

*) Gäller om betalningsinstitutet har räkenskapsår jan-dec.

Betalningsinstitut med brutet räkenskapsår:

Halvårsrapport betalningsinstitut och Kapitalbaskrav

Sammanfaller balansdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter balansdagen.

Betalningsinstitut som inte har årsbokslutsdag 2017-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2017-12 till Finansinspektionen senast 2018-01-21.

Rapporteringskalender – Registrerade betaltjänstleverantörer

Följande rapporter ska registrerade betaltjänstleverantörer lämna under 2018.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F83201) 2017-12-31 FFFS 2010:3
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2017-12-31 FFFS 2017:11
Juli
10 Halvårsrapport betaltjänstleverantör (F83201) 2018-06-30 FFFS 2010:3

 

Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2) 

Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan