Elektroniska pengar

Den som ger ut elektroniska pengar ska ha tillstånd från Finansinspektionen. Med elektroniska pengar avses ett elektroniskt förvarat penningvärde som:

  • representerar en fordran på utgivaren,
  • ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och
  • godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

Här hittar du mer information om periodisk rapportering.

Det finns två typer av utgivare av elektroniska pengar. De kallas för institut för elektroniska pengar respektive registrerade utgivare.

Rapporteringskalender – Elektroniska pengar

Följande rapporter ska institut för elektroniska pengar lämna under 2018.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Datum Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2017-12-31 FFFS 2011:49
15* Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2017-12-31 FFFS 2011:49
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2017-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2018-06-30 FFFS 2011:49
21 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2018-06-30 FFFS 2011:49

 

*) Gäller om institutet för elektroniska pengar har räkenskapsår jan-dec.

Institut för elektroniska pengar som inte har årsbokslutsdag 2017-12-31 ska lämna rapporten för period 2017-12 till Finansinspektionen senast 2018-01-21.

Rapporteringskalender – Registrerade utgivare

Följande rapporter ska registrerade utgivare lämna under 2018.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Datum Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport för registrerade utgivare (F83301) 2017-12-31 FFFS 2011:49
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2017-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport för registrerade utgivare (F83301) 2018-06-30 FFFS 2011:49

 

Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2)

 Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan