Elektroniska pengar

Den som ger ut elektroniska pengar ska ha tillstånd från Finansinspektionen. Med elektroniska pengar avses ett elektroniskt förvarat penningvärde som:

  • representerar en fordran på utgivaren,
  • ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och
  • godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

Rapporterna "Kapitalbaskrav" och "Svikliga förfaranden" lämnas numera in i Fidac från och med referensdatum 2021-06-30. För information om "Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker", läs vad som gäller för rapportering enligt andra betaltjänstdirektivet (PSD 2). Mer information och länkar till inloggning hittar du i Rapporteringsportalen.

Det finns två typer av utgivare av elektroniska pengar. De kallas för institut för elektroniska pengar respektive registrerade utgivare.

Rapporteringskalender 2021 - Elektroniska pengar

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
15* Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2020-12-31 FFFS 2011:49
15* Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2020-12-31 FFFS 2011:49
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker  2020-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2020-12-31 EBA GL 2020/01
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
Juli
21 Halvårsrapport institut för elektroniska pengar (F83103) 2021-06-30 FFFS 2011:49
21 Kapitalbas (Kapitalbaskrav) (F841) 2021-06-30 FFFS 2011:49
Augusti
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2021-06-30 EBA GL 2020/01

*) Gäller om institut för elektroniska pengar har räkenskapsår jan-dec

Institut för elektroniska pengar som inte har årsbokslutsdag 2020-12-31 ska lämna rapporten för period 2020-12 till Finansinspektionen senast 2021-01-21.

Rapporteringskalender 2021 - Registrerade utgivare

Rapportering sker enligt Finansinspektionens föreskrifter.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Halvårsrapport för registrerade utgivare (F83301) 2020-12-31 FFFS 2011:49
Februari
21 Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker 2020-12-31 FFFS 2018:4
21 Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F869) 2020-12-31 EBA GL 2020/01
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
Juli
10 Halvårsrapport för registrerade utgivare (F83301) 2021-06-30 FFFS 2011:49

Rapportering enligt andra betaltjänsdirektivet (PSD 2)

 Förteckning över de mest representativa betaltjänsterna

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-12-09
Laddar sidan