Internationella riktlinjer

Riktlinjer och rekommendationer från Europeiska bankmyndigheten (EBA) har samma tyngd som FI:s allmänna råd.

EU-myndigheten publicerar sina riktlinjer på svenska (och andra EU-länders språk) och de ges inte ut parallellt som allmänna råd i FI:s författningssamling. De börjar gälla när de finns översatta och publicerade på svenska.

EBA har en förteckning över riktlinjer och rekommendationer (och tekniska standarder) – såväl gällande som under utveckling – som rör betaltjänster och elektroniska pengar, se den understa länken nedan.

Riktlinjer som gäller i dag finns på webbsidorna:  

Senast granskad: 2018-10-26
Laddar sidan