Ombud för betalningsinstitut och betaltjänstleverantörer

Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer kan erbjuda betaltjänster genom ombud (betaltjänstombud). Den som enbart är betaltjänstombud behöver inte ha ett eget tillstånd, men ska vara anmäld till Finansinspektionen av sin huvudman.

Finansinspektionen för register över betaltjänstombud.

Anmälan

Vad anmälan ska innehålla framgår av 3 kap. 17 § lagen (2010:751) om betaltjänster, samt den anmälningsblankett som finns under "Läs mer" nedan.

Avgifter

Avgift enligt nedan ska betalas av betalningsinstitut eller registrerad betaltjänstleverantör som anmäler ombud.


Juridisk persons anmälan av ombud i Sverige:

1–10 ombud 

14 400 kronor

11–49 ombud 

20 400 kronor
50 eller fler ombud

26 400 kronor

 

Fysisk persons anmälan av ombud i Sverige:

1–10 ombud 

9 000 kronor

11–49 ombud 

14 400 kronor

50 eller fler ombud 

20 400 kronor

Handläggningstid

FI fattar beslut inom en månad förutsatt att anmälan/underrättelsen är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-03
Laddar sidan