IORP stresstest

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har under 2017 stresstestat europeiska tjänstepensionskassor. Resultatet visar att de svenska tjänstepensionskassorna klarar stresstestet väl.

Under 2017 har Eiopa genomfört ett stresstest för att bedöma den europeiska tjänstepensionsmarknadens motståndskraft för ett svårare ekonomiskt klimat. FI valde ut två understödsföreningar med tjänstepensionsverksamhet att delta i stresstestet och som tillsammans utgör en tillräcklig täckning av marknaden i enlighet med Eiopas krav. Underlagen till stresstestet samlades in under sommaren 2017.

Resultatet visar att de svenska deltagarna i stresstestet klarar sig väl vid jämförelse med det europeiska genomsnittet. Både i utgångsläget och efter de genomförda stresstesterna.

Läs mer

Senast granskad: 2017-05-24
Laddar sidan