Försäkringsföretag

Försäkringsföretag ska regelbundet rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort.

Vad som ska rapporteras och när under året hittar du under respektive företagskategori.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalendrar

Rapporteringskalender 2021 - Skade- och livförsäkringsbolag
Till FI Rapport Referensdag Regler
 
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Februari
1 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2020-12-31 FFFS 2015:13
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2020-12-31 FFFS 2015:13
4 QRT kvartal Solvens 2 - (F653) 2020-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
4 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2020-12-31 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal - (F655) 2020-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
18 Finansiell stabilitet år - (F658) 2020-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
April
7 QRT År Solvens 2 - (F656) 2020-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
7 ECB tilläggsuppgifter år, bilaga 6 (ECB add-ons; F657) 2020-12-31 FFFS 2015:13
8 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar (RSR; F659) 2020-12-31 EU-förord, Art 312. p.3;
FFFS 2015:21,
6 kap
8 Solvens- och verksamhetsrapport (SFCR; F660) 2020-12-31 EU-förord,
Art. 300.1
8 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR; F660) 2020-12-31 EU-förord, Art 368
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 2 (Liv; F635) och 4 (Skade; F634) 2020-12-31 FFFS 2015:13
30 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2021-03-31 FFFS 2015:13
Maj 
5 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2021-03-31 FFFS 2015:13
5 QRT kvartal Solvens 2 - (F653) 2021-03-31 FFFS 2015:21, 6 kap
5 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2021-03-31 FFFS 2015:13
26 Finansiell stabilitet kvartal - (F655) 2021-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Augusti
12 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2021-06-30 FFFS 2015:13
12 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2021-06-30 FFFS 2015:13
12 QRT kvartal Solvens 2 - (F653) 2021-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
12 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2021-06-30 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal - (F655) 2021-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
November
2 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2021-09-30 FFFS 2015:13
4 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2021-09-30 FFFS 2015:13
4 QRT kvartal Solvens 2 - (F653) 2021-09-30 FFFS 2015:21, 6 kap
4 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2021-09-30 FFFS 2015:13
18 Finansiell stabilitet kvartal - (F655) 2021-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Januari 2022
14 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA; F652) Under hela 2021, dock senast två veckor efter beslutad rapport. EU-förord, Art. 312. 1 (b)
Rapporteringskalender 2021 - Försäkringsgrupper
Till FI Rapport Referensdag Regler
Februari
18 Finansiell stabilitet kvartal - (F655) 2020-12-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
18 Finansiell stabilitet år - (F658) 2020-12-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
Mars
17 QRT kvartal Solvens 2 - (F653) 2020-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
April
8 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR; F660) 2020-12-31 EU-förord,
Art 368
Maj
19 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar (RSR; F659) 2020-12-31 EU-förord, Art 312. p.3;
FFFS 2015:21,
6 kap
19 Solvens- och verksamhetsrapport - (SFCR; F660) 2020-12-31 EU-förord, Art 300. 1
19 QRT År Solvens 2 - (F656) 2020-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
26 Finansiell stabilitet kvartal - (F655) 2021-03-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
Juni
16 QRT kvartal Solvens 2 - (F653) 2021-03-31 FFFS 2015:21,
6 kap
Augusti
18 Finansiell stabilitet kvartal (F655) 2021-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
September
15 QRT kvartal Solvens 2 (F653) 2021-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
November
18 Finansiell stabilitet kvartal - (F655) 2021-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
December
16 QRT kvartal Solvens 2 - (F653) 2021-09-30

FFFS 2015:21,
6 kap

Januari 2022
14 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA; F652) Under hela 2021, dock senast två veckor efter beslutad rapport.

EU-förord, Art. 312. 1 (b)

Rapporteringskalender 2021 - Försäkringsföretag med undantag från Solvens 2
Till FI Rapport Referensdag Regler
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14;
FFFS 2014:23
April
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, flik B, D och J (F634) 2020-12-31 FFFS 2015:13
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, flik B, D och M (F635) 2020-12-31 FFFS 2015:13
Januari 2022
14 Egen risk- och solvensbedömning (ORSA; F652) Under hela 2021, dock senast två veckor efter beslutad rapport. EU-förord, Art. 312. 1 (b)
Rapporteringskalender 2021 - Livförsäkringsföretag med tjänstepension och ringa övrig liv
Till FI Rapport Referensdag Regler
Ägarrapportering Minst årsvis FFFS 2011:14; FFFS 2014:23
Februari
1 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F691) 2020-12-31 FFFS 2011:30,
FFFS 2014:36
1 Trafikljusmodellen  (F692) 2020-12-31 Anvisning
1 Kapitalplaceringar (P1A-P1C) 2020-12-31 FFFS 2014:35
Mars
15 Årsrapport livförsäkringsföretag (F696) 2020-12-31 FFFS 2008:22,
FFFS 2011:34
April
30 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F691) 2021-03-31 FFFS 2011:30,
FFFS 2014:36
30 Trafikljusmodellen (F692) 2021-03-31 Anvisning
30 Kapitalplaceringar (P1A-P1C) 2021-03-31 FFFS 2014:35
Maj
17 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp (F631) 2020-12-31 FFFS 2011:11
17 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration (F686) 2020-12-31 FFFS 2011:10
Augusti
12 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F691) 2021-06-30 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
12 Trafikljusmodellen (F692) 2021-06-30 Anvisning
12 Kapitalplaceringar (P1A-P1C) 2021-06-30 FFFS 2014:35
November
2 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F691) 2021-09-30 FFFS 2011:30, FFFS 2014:36
2 Trafikljusmodellen (F692) 2021-09-30 Anvisning
2 Kapitalplaceringar (P1A-P1C) 2021-09-30 FFFS 2014:35

Läs mer

Innehållsfrågor

För frågor som rör Solvens 2 och och nationell tjänstepensionsrapportering. Ange mallnamn och eventuell cellreferens.

Kvalitativa rapporter

För frågor som gäller Orsa, RSR och SFCR.

Tekniska frågor

För tekniska frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-12-09
Laddar sidan