Försäkringsföretag

Försäkringsföretag ska regelbundet rapportera finansiella uppgifter till FI. Med uppgifterna som underlag bedömer vi det ekonomiska läget i enskilda företag och på den finansiella marknaden i stort.

Vad som ska rapporteras och när hittar du under respektive företagskategori.

Här hittar du mer information om periodisk rapportering.

Rapporteringskalender – Skade- och livförsäkringsföretag

Följande rapporter ska lämnas under 2018.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari 
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2017-12-31 FFFS 2015:13
31 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensionsförsäkring) 2017-12-31 Anvisning
Februari
18 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2017-12-31 FFFS 2015:13
18 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2017-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
18 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2017-12-31 FFFS 2015:13
Mars
4 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2017-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
4 Finansiell stabilitet år - solo (F658) 2017-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
31 Penningtvättsrapport (F880) 2017-12-31 FFFS 2017:11
April
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 2 (Liv; F635) och 4 (Skade; F634) 2017-12-31 FFFS 2015:13
30 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2018-03-31 FFFS 2015:13
30 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensionsförsäkring) 2018-03-31 Anvisning
Maj
6 QRT År Solvens 2 - solo (F656) 2017-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
6 ECB tilläggsuppgifter år, bilaga 6 (ECB add-ons; F657) 2017-12-31 FFFS 2015:13
6 Solvens- och verksamhetsrapport - solo** (SFCR; F660) 2017-12-31 EU-förord, Art 300. 1; FFFS 2015:21, 6 kap
6 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar (RSR; F659) 2017-12-31 EU-förord,
Art 312. p.3
12 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2018-03-31 FFFS 2015:13
12 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2018-03-31 FFFS 2015:21,
6 kap
12 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2018-03-31 FFFS 2015:13
26 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2018-03-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Juni
30 (samt så
snart
registrerade
förhållanden
har ändrats)
Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen Ägarrapportering 2017-12-31 FFFS 2011:14
FFFS 2014:23 
Augusti
10 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2018-06-30 FFFS 2015:13
10 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensionsförsäkring) 2018-06-30 Anvisning
11 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2018-06-30 FFFS 2015:13
11 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2018-06-30 FFFS 2015:21, 6 kap
11 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2018-06-30 FFFS 2015:13
25 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2018-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
Respektive
delår plus
två månader
Delårsrapport (balansomslutning över 1 miljard kronor )*** 2018-06-30 FFFS 2015:12, 8 kap
Oktober
31 Kompletterande tillsynsrapportering kvartal, bilaga 2 (Liv; F633) och 4 (Skade; F632) 2018-09-30 FFFS 2015:13
31 Trafikljusmodellen (övergångsreglering tjänstepensionsförsäkring) 2018-09-30 Anvisning
November
11 Kompletterande tillsynsrapportering - filialer, bilaga 8 (F642) 2018-09-30 FFFS 2015:13
11 QRT kvartal Solvens 2 - solo (F653) 2018-09-30 FFFS 2015:21,
6 kap
11 ECB tilläggsuppgifter kvartal, bilaga 6 (F654) 2018-09-30 FFFS 2015:13
25 Finansiell stabilitet kvartal - solo (F655) 2018-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
 Övrigt
Inom två
veckor efter
beslutad
bedömning
av styrelsen
Tillsynsrapport egen risk- och solvensbedömning (ORSA; F652) under hela 2018 EU-förord, Art. 312. 1 (b), FFFS 2015:21, 6 kap

Fotnoter

*) Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

**) Rapporten om solvens och finansiell ställning är samma som solvens- och verksamhetsrapport (SFCR). Se även rapporten om solvens och finansiell ställning enligt EU-förordning nr 2015/35 och EU-genomförandeförordning 2015/2452.

***) Om delårsrapport lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

Rapporteringskalender – Skade- och livförsäkringsföretag i grupper

Följande rapporter ska lämnas under 2018

Rapporteringskalendern kan komma att ändras

Till FI Rapport Referensdag Regler
Mars 
4 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2017-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
4 Finansiell stabilitet år - grupp (F658) 2017-12-31 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
April
1 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2017-12-31 FFFS 2015:21, 6 kap
Maj
26 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2018-03-31 RL om FS,
EIOPA-BoS-15/107
Juni
17 QRT år Solvens 2 - grupp (F656) 2017-12-31 FFFS 2015:21,
6 kap
17 Regelbunden tillsynsrapport – Materiella förändringar – Grupp (RSR; F659) 2017-12-31 EU-förord, Art 373 och Art 312. p.3
17 Solvens- och verksamhetsrapport - grupp*** (SFCR; F660) 2017-12-31 EU-förord, Art 300. 1
17 En gemensam solvens- och verksamhetsrapport **(SFCR; F660) 2017-12-31 FRL (2010:2043), 19 kap.
23 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2018-03-31 FFFS 2015:21,
6 kap
Augusti
25 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2018-06-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
September
22 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2018-06-30 FFFS 2015:21,
6 kap
November
25 Finansiell stabilitet kvartal - grupp (F655) 2018-09-30 RL om FS, EIOPA-BoS-15/107
December
23 QRT kvartal Solvens 2 - grupp (F653) 2018-09-30 FFFS 2015:21,
6 kap
Övrigt
Inom två
veckor efter
beslutad
bedömning
av styrelsen
Tillsynsrapport egen risk- och solvensbedömning/även en enda handling**** (ORSA: F652) under hela 2018 EU-förord, Art. 312. 1(b)

 

Fotnoter

*) Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.

**) En gemensam solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) är samma som en enda rapport om solvens och finansiell ställning. Se även rapporten om en enda rapport om solvens och finansiell ställning enligt EU-förordning nr 2015/35 Art. 365 och EU-genomförandeförordning 2015/2452.

***) Rapporten om solvens och finansiell ställning är samma som solvens- och versamhetsrapport (SFCR). Se även rapporten om solvens och finansiell ställning enligt EU-förordning nr 2015/35 och EU-genomförandeförordning 2015/2452.

****FRL 19 kap., 43 §, andra stycket

Rapporteringskalender – Livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övrig livförsäkringsverksamhet

Följande rapporter ska lämnas under 2018

Rapporteringskalendern kan komma att ändras

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2017-12-31 FFFS 2011:30
FFFS 2014:36 
31 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2017-12-31 FFFS 2014:35 
31 Trafikljusmodellen (F69207) 2017-12-31 Anvisning
Mars
15 Årsrapport livförsäkringsföretag (F69608) 2017-12-31 FFFS 2008:22
FFFS 2011:34 
31 Penningtvättsrapport (F880) 2017-12-31 FFFS 2017:11
April
30 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2018-03-31 FFFS 2011:30
FFFS 2014:36 
30 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2018-03-31 FFFS 2014:35
30 Trafikljusmodellen (F69207) 2018-03-31 Anvisning
Juni
30 (samt så
snart
registrerade
förhållanden
har ändrats)
Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen 2017-12-31 FFFS 2011:14
Augusti
10 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2018-06-30 FFFS 2011:30
FFFS 2014:36
10 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2018-06-30 FFFS 2014:35
10 Trafikljusmodellen (F69207) 2018-06-30 Anvisning
Respektive
delår plus
två månader
Delårsrapport (balansomslutning över 1 miljard kronor)*** 2018-06-30 FFFS 2008:26
FFFS 2011:28,
kap 8
Oktober
31 Kvartalsrapport livförsäkringsföretag (F69109) 2018-09-30 FFFS 2011:30
FFFS 2014:36 
31 Kapitalplaceringar P1A-P1C (lämnas till SCB) 2018-09-30 FFFS 2014:35 
31 Trafikljusmodellen (F69207) 2018-09-30 Anvisning

 

Fotnoter

*) Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande.

**) Urklipp ur övergångsbestämmelse i SFS 2015:700
2. För försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande bedriver verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar gäller för den delen av verksamheten, till och med den 31 december 2019, tillämpliga bestämmelser i 1-7, 14, 16 och 17 kap. [FRL, reds. anm.] i den äldre lydelsen samt föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser.

***) Om delårsrapport lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

Rapporteringskalender – Livförsäkringsföretag med tjänstepensionsverksamhet och ringa övriga liv- och skadeförsäkringsföretag i grupper

Följande rapporter ska lämnas under 2018.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Maj
15 Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensdeklaration (F68605) 2017-12-31 FFFS 2011:10
15 Rapportering av väsentliga affärshändelser och avtal inom en försäkringsgrupp (F63102) 2017-12-31 FFFS 2011:11
Rapporteringskalender – Försäkringsföretag som har beviljats undantag enligt 1 kap. 19 eller 19 b. §§ FRL

Följande rapporter ska lämnas under 2018

Rapporteringskalendern kan komma att ändras

Till FI Rapport Referensdag Regler
April
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 2, flik B, D och M (Liv; F635) 2017-12-31 FFFS 2015:13,
5 kap, 16 §
8 Kompletterande tillsynsrapportering år, bilaga 4, flik B, D och J (Skade; F634) 2017-12-31 FFFS 2015:13,
5 kap, 20 §
Juni
30 (samt
så snart
registrerade
förhållanden
har ändrats)
Ägares kvalificerade innehav och ägarintressen Ägarrapportering 2017-12-31 FFFS 2011:14
FFFS 2014:23 
Övrigt
inom två
veckor efter
beslutad
bedömning
av styrelsen
Egen risk- och solvensbedömning (ORSA; F652) under hela 2018 FRL, 10 kap,
13 §;
FFFS 2015:9, 12 §
Förtydliganden om rapportering av tillgångar i Solvens 2

Utifrån iakttagelser från den förberedande rapporteringen av tillgångar har FI skrivit ett PM som förtydligar vilka data som ska rapporteras.

Förtydliganden inför rapportering av tillgångar i Solvens 2

Läs mer

Innnehållsfrågor

Försäkringstekniska avsättningar, Solvens 2 och nationell rapportering

Innehållsfrågor

Kapitalbas, värdering av tillgångar och andra skulder än FTA Solvens 2 och nationell rapportering

Innehållsfrågor

Kapitalkrav för interna modeller och standardformel

Innehållsfrågor

Orsa, RSR och SFCR

Innehållsfrågor

Rapportering av tillgångar Solvens 2 och nationell rapportering
Senast granskad: 2018-03-06
Laddar sidan