Behörighetsanmälan

När en juridisk person (ett företag) ska ansöka om tillstånd eller anmäla ändringar i verksamheten behöver företaget en person som är behörig att logga in på Försäkringsförmedling på FI:s hemsida.

För att anmäla en behörig person måste företaget utse en person som ska ansvara för och signera ansökan/anmälningarna. Denna person kallas registertecknare.

Registertecknaren ska anmälas till FI på blanketten Behörighetsanmälan, se länk nedan. Blanketten skrivs under av behörig firmatecknare och postas till FI.

FI:s registrering av registertecknaren bekräftas via mejl.

Registertecknaren loggar in med sitt personnummer och sin e-legitimation. Information om e-legitimation och länk till inloggningssidan finns nedan. En fysisk person kan logga in med sitt personnummer men har en begränsad vy.

För att ändra eller lägga till en registertecknare anmäler företaget den nya personen på samma sätt, med hjälp av blanketten Behörighetsanmälan. Från den 1 september 2014 gäller sju dagars handläggningstid för behörighetsanmälan.

Läs mer

Senast granskad: 2018-10-02
Laddar sidan