Konsumentskyddsrapport

Konsumentskyddet på finansmarknaden är en årlig rapport som beskriver de största riskerna för konsumenter på finansmarknaden.

Syftet med Konsumentskyddsrapporten är att uppmärksamma de risker vi ser i tillsynen samt redogöra för de åtgärder som vidtas eller som är önskvärda. 

Konsumentskyddsrapport 2020
Senast granskad: 2019-01-17
Laddar sidan