Prospekt godkända före 21 juli 2019

Prospektförordningen (EU) 2017/1129 trädde i kraft i sin helhet den 21 juli 2019 och giltigheten för prospekt godkända enligt tidigare gällande regelverk upphörde senast tolv månader efter förordningens ikraftträdande.

Från och med 21 juli 2020 är inga prospekt som är godkända i enlighet med LHF och prospektförordningen 809/2004/EG giltiga. Prospekt godkända enligt tidigare gällande regelverk finns här: 

Prospekt och erbjudandehandlingar 2006-10-31 – 2019-07-21 samt tillhörande tillägg.

Senast granskad: 2020-10-19
Laddar sidan