Fond

Rapporteringskrav för fondbolag och alternativa investeringsfonder.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalender 2021
Till FI  Rapport Referensdag Regler
Januari
10 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2020-12-31 FFFS 2013:9
10 Specialfonders innehav av finansiella instrument (F816) 2020-12-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2020-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2020-12-31 13 kap. 2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2020-12-31 13 kap. 2§ LAIF
Februari
15* Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2020-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
15 Årsrapport Derivat för bolag som driver fondverksamhet*** (F81201) 2020-12-31 FFFS 2013:9
15 Årsrapport Derivat för värdepappersfonder (F82201) 2020-12-31 FFFS 2013:9
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2020-12-31 13 kap. 2§ LAIF
Mars
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
April 
14 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2021-03-31 FFFS 2013:9
14 Specialfonders innehav av finansiella instrument och risker**** (F816) 2021-03-31 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2021-03-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2021-03-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
30 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2021-03-31 13 kap. 2§ LAIF
30 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2021-03-31 13 kap. 2§ LAIF
30 Årsberättelse för värdepappersfonder och specialfonder 2020-12-31 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
Maj
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2021-03-31 13 kap. 2§ LAIF
Juni
30 Rapportering av ägares kvalificerade innehav och ägarintressen (Ägarrapportering) 2021-06-30 FFFS 2011:14
Juli
14 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2021-06-30 FFFS 2013:9
14 Specialfonders innehav av finansiella instrument och risker**** (F816) 2021-06-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2021-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2021-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2021-06-30 13 kap. 2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2021-06-30 13 kap. 2§ LAIF
Augusti
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2021-06-30 13 kap. 2§ LAIF
31 Halvårsredogörelse för värdepappersfonder och specialfonder 2021-06-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
Oktober
14 Värdepappersfonders innehav av finansiella instrument och risker** (F815) 2021-09-30 FFFS 2013:9
14 Specialfonders innehav av finansiella instrument och risker**** (F816) 2021-09-30 FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare (F80308) 2021-09-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
21 Kvartalsrapport för värdepappersfonder och specialfonder (F81306) 2021-09-30 FFFS 2013:9, FFFS 2013:10
31 AIF-förvaltarrapport (AIFM) (F825) 2021-09-30 13 kap. 2§ LAIF
31 AIF-rapport (ej fond-i-fond) (F835) 2021-09-30 13 kap. 2§ LAIF
November
15 AIF-rapport (fond-i-fond) (F835) 2021-09-30 13 kap. 2§ LAIF

Om årsberättelse eller halvårsredogörelse lämnas in via mejl behöver handlingarna inte lämnas in på annat sätt.

*) Gäller om fondbolaget har räkenskapsår jan-dec.

**) Gäller värdepappersfonder, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond.

***) Gäller samtliga bolag som förvaltar värdepappersfonder.

****) Specialfond med godkännande enligt 12 kap. 6 § LAIF ska ha inkommit senast den 20 i efterföljande månad.

Fondbolag med brutet räkenskapsår:

Kvartalsrapport fondbolag och AIF-förvaltare

Sammanfaller rapportdagen med årsbokslutsdag ska rapporten vara Finansinspektionen tillhanda senast femtonde dagen i andra månaden efter rapportdagen.

Fondbolag som inte har årsbokslutsdag 2020-12-31 ska alltså lämna rapporten för period 2020-12 till Finansinspektionen senast 2021-01-21.

Se FFFS 2013:9, FFFS 2013:10

Rapportering sker enligt 13 kap. 2-4 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ("LAIF"), Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU samt förordning (EU) nr 231/2013.

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2020-12-09
Laddar sidan