Alternativa investeringsfonder

Den som förvaltar en alternativ investeringsfond är att betrakta som en AIF-förvaltare. Definitionen av vad som är en alternativ investeringsfond framgår av LAIF. Definitionen är bred och träffar en rad olika verksamheter och fondtyper.

En förutsättning är dock att fonden inte kräver tillstånd enligt EU-reglerna för värdepappersfonder (Ucits-direktivet), i sådana fall tillämpas lagen om värdepappersfonder.

Rapporteringskalender - gemensam för all rapportering vad gäller fondbolag och fonder. 

Här hittar du mer information om innehavsrapportering.

 Frågor och svar

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11
Senast granskad: 2021-09-02
Laddar sidan