Värdepappersbolag

Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR). Från och med den 26 juni 2021 ska rapportering ske enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag (IFD).

Värdepappersbolag med tillstånd för sidotjänsten punkt 8 Ta emot kunders medel på konto, enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, definieras enligt IFD som kreditinstitut ur ett kapitaltäckningshänseende. Detta innebär att dessa värdepappersbolag omfattas av CRR och ska följa rapporteringskalendern för banker och kreditinstitut.

Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Om Rapporteringsportalen.

Rapporteringskalender 2021

Följande rapporter ska värdepappersbolag lämna under 2021. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.

Rapporteringskalendern kan komma att ändras.

Till FI Rapport Referensdag Regler
Januari
15 Likviditetstäckning (F844) 2020-12-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2020-12-31 CRR artikel 415
Februari
11 Kapitalbaskrav (F841) 2020-12-31 CRR artikel 99, FFFS 2018:9
11 Bruttosoliditet (F858) 2020-12-31 CRR artikel 430
11 Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) (F841) 2020-12-31 CRR artikel 101
11 Stora exponeringar (F842) 2020-12-31 CRR artikel 394
11 Stabil finansiering (F843) 2020-12-31 CRR artikel 427
11 Intecknade tillgångar (F846) 2020-12-31 CRR artikel 100
11 Finansiell information (F845) 2020-12-31 CRR artikel 99
11 ALMM - kvartal (F848) 2020-12-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-01-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-01-31 CRR artikel 415
20 Standardrapport (F81112) 2020-12-31 FFFS 2017:21
20 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2020-12-31 FFFS 2007:4
20 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2020-12-31 FFFS 2014:13
Mars
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-02-28 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-02-28 CRR artikel 415
31 Penningtvättsrapport (F880) 2020-12-31 FFFS 2017:11
April
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-03-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-03-31 CRR artikel 415
30 Standardrapport (F81112) 2021-03-31 FFFS 2017:21
30 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2021-03-31 FFFS 2007:4
30 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2021-03-31 FFFS 2014:13
Maj
12 Kapitalbaskrav (F841) 2021-03-31 CRR artikel 99,
FFFS 2018:9
12 Bruttosoliditet (F858) 2021-03-31 CRR artikel 430
12 Stora exponeringar (F842) 2021-03-31 CRR artikel 394
12 Stabil finansiering (F843) 2021-03-31 CRR artikel 427
12 Intecknade tillgångar (F846) 2021-03-31 CRR artikel 100
12 Finansiell information (F845) 2021-03-31 CRR artikel 99
12 ALMM - kvartal (F848) 2021-03-31 CRR artikel 415
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-04-30 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-04-30 CRR artikel 415
Juni
15 Likviditetstäckning (F844) 2021-05-31 CRR artikel 415
15 ALMM - månad (F848) 2021-05-31 CRR artikel 415
30 Ägarrapportering 2020-12-31, löpande vid förändring FFFS 2011:14
Juli
Augusti
10 Standardrapport (F81112) 2021-06-30 FFFS 2017:21
10 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2021-06-30 FFFS 2007:4
10 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2021-06-30 FFFS 2014:13
11 Kapitalbaskrav (corep_of) 2021-06-30 ITS 451/2021, art. 5-8
September
Oktober
31 Standardrapport (F81112) 2021-09-30 FFFS 2017:21
31 Ränterisk i övrig verksamhet (F80904) 2021-09-30 FFFS 2007:4
31 Internt bedömt kapitalbehov (F821) 2021-09-30 FFFS 2014:13
November
11 Rapportering för värdepappersbolag som inte är små och icke-sammanlänkade (kategori 2) 2021-09-30 ITS xxx/2021, art. 4-7
December

 Frågor och svar

Läs mer

Rapportering

Frågor om rapportering
Telefontid vardagar kl. 9–11

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Likviditetstäckning, Stabil finansiering

Innehållsfrågor

Rapporter Corep
Kapitalbaskrav, Stora exponeringar
Senast granskad: 2020-12-09
Laddar sidan