Behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och mejladress. Från den 25 maj 2018 gäller EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR, (EU) 2016/679 av den 27 april 2016), som ersatt den tidigare personuppgiftslagens regler för hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgifter som FI behandlar

Prenumerationer

När du tecknar en prenumeration sparas din mejladress och uppgifter om vad du valt att prenumerera på i ett register, för att vi ska kunna skicka ut de nyheter du angett att du vill ha. Uppgifterna sparas så länge som du vill kvarstå som prenumerant. De används endast för detta syfte och vi sprider dem inte till någon annan part. Personuppgifter kan lämnas ut till en myndighet, men endast då det krävs i en lag eller i ett myndighetsbeslut.

När det gäller press- och flaggningsmeddelanden behandlas dessa personuppgifter av vår leverantör Cision, som FI har ett särskilt biträdesavtal med för hanteringen av personuppgifter, i enlighet med dataskyddsförordningens krav.

För samtliga prenumerationer gäller att du när som helst kan avsluta din prenumeration genom att klicka på en länk i något av de mejl du fått. Då tas dina prenumerationsuppgifter bort från respektive register.

FI-forum och andra seminarier

När du anmäler dig till ett FI-forum eller annat seminarium sparas ditt namn, mejladress och namn på företaget du jobbar på fram tills seminariet har hållits. Namn och företagsnamn sparas för att vi ska kunna pricka av dig vid dörren. Mejladressen sparas ifall vi behöver nå dig med information, till exempel om vi skulle byta lokal för evenemanget. Efter FI-forumet raderar vi alla personuppgifter. FI har ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med Webforum för hanteringen av personuppgifter, i enlighet med dataskyddsförordningens krav.

Söka jobb

När du söker ett jobb på FI sparas ditt namn, adress, telefonnummer, kön och andra uppgifter som du bifogar för att vi ska kunna hantera din ansökan. FI har ett särskilt personuppgiftsbiträdesavtal med vår leverantör av rekryteringssystemet Reach Mee, för hanteringen av personuppgifter, i enlighet med dataskyddsförordningens krav.

Dataskyddsombud

FI har utsett ett dataskyddsombud, som bland annat har till uppgift att vara kontaktperson för de registrerade och övervaka att FI efterlever dataskyddslagstiftningen.

Till dataskyddsombudet kan du vända dig om du har frågor eller synpunkter om FI:s behandling av personuppgifter.

FI:s dataskyddsombud

Finansinspektionen, att. Dataskyddsombudet
Box 7821, 103 97 Stockholm
dso@fi.se   

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad återkalla samtycke i sådana fall vår hantering av dina uppgifter baserar sig på ditt samtycke och begära rättelse eller radering av eventuellt felaktiga uppgifter. Du kan också begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos FI, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt.

FI:s dataskyddsombud

Finansinspektionen, att. Dataskyddsombudet
Box 7821, 103 97 Stockholm
dso@fi.se   

Tillsyn och klagomål

Om du är missnöjd med FI:s behandling av personuppgifter har du möjlighet att klaga hos Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för dataskyddslagstiftningen.

Läs mer

Senast granskad: 2018-08-09
Laddar sidan