FI-forum: FI:s arbete med IFRS 17

måndag 20 nov

Tid: 14.00–16.30 | Om FI

FI får många frågor om de nya reglerna för försäkringsavtal och anordnar därför detta forum med inriktning mot försäkringsföretag.

Läs mer om FI-forum: FI:s arbete med IFRS 17

Laddar sidan