FI-forum: Nya värdepappersföreskrifter

Den 3 januari 2018 börjar Finansinspektionens nya värdepappersföreskrifter (FFFS 2017:2) att gälla. FI bjuder därför in till ett forum för att informera om dessa samt ge möjlighet till berörda att ställa frågor.

onsdag 27 sep

Tid: 08.30–10.30 | Om FI Marknad

Under seminariet kommer vi bland annat att ta upp följande:

  • kunskap och kompetens
  • produktstyrningskrav
  • skydd av kunders tillgångar
  • tredjepartsersättningar.

Seminariet syftar till att sprida Finansinspektionens tolkning av det nya regelverket. Max en deltagare per företag/organisation. Övriga intressenter får deltaga i mån av plats.

Läs mer om seminariet

Laddar sidan