FI-forum: Rapportering under Mifir/Mifid 2

onsdag 15 nov

Tid: 14.30–16.00 | Om FI

EU-regelverket för värdepappersmarknaden, Mifir/Mifid 2, träder i kraft 3 januari 2018 och för bland annat med sig nya krav på rapportering till FI och den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). För att förtydliga kraven och informera om hur rapportering kommer att gå till bjuder FI in till ett FI-forum på detta tema. En betydande del av forumet kommer att ägnas åt nya och förändrade regler kring rapportering av transaktioner i finansiella instrument.

FI-forum: Rapportering under Mifir/Mifid 2

Laddar sidan