FI-forum: Stresstester av banker

torsdag 07 sep

Tid: 09.00–11.00 | Om FI Bank

Den europeiska banksektorn står inför stora utmaningar, bland annat i form av bristande kreditkvalitet i lånestockarna och låg lönsamhet. I det här sammanhanget utgör stresstester ett viktigt verktyg för att bedöma sårbarheten hos bankerna. Därför anordnar vi ett FI-forum på detta tema.

Ytterligare information och anmälan: FI-forum: Stresstester av banker

Laddar sidan